sobota 17. januára 2015

Ano, ide o zničenie rodiny!

Ano, ide o zničenie rodiny.

V roku 1989 sa našou krajinou prehnala smršť politických zmien. Nasledoval odklon od ľavicovej politiky a ideológie marxizmu. Málokto si však uvedomuje, že to, čo dnes prežívame, je zase a opäť ideologický prevrat, celoeurópsky marxistický puč. Neznalosť základných téz marxizmu a najmä útleho dielka – Manifestu komunistickej strany – robí z voliča nástroj na rekonštrukciu zločinného systému, ktorý tu bol pred rokom 1989. A čo je horšie, politický vývoj vedie k naplneniu ideí z Manifestu komunistickej strany aj vďaka kolaborácii pravicových strán (SaS, SMK, Most, odídenci z SDKU)

Čo hovorí Marx v Manifeste komunistickej strany o rodine?
Keď vo svojej zištnej predstave premieňate svoje výrobné a vlastnícke vzťahy, ktoré sú historický podmienené a v rozvoji výroby prechodné., na večné zákony prírody a rozumu, robíte to isté, čo všetky zaniknuté vládnúce triedy. Čo chápete keď ide o antické vlastníctvo, čo chápete, keď ide o feudálne vlastníctvo to už neviete pochopiť, keď ide o buržoázne vlastníctvo.
Zrušenie rodiny! Aj najkrajnejší radikáli sa pohoršujú nad týmto hanebným úmyslom komunistov. Na čom je založená terajšia buržoázna rodina?
Na kapitáli, na súkromnom zisku. Úplne rozvinutá jestvuje len pre buržoáziu jej doplnkom je však vynútený bezrodinný život proletárov a verejná prostitúcia.
Pravda, buržoázna rodina zanikne spolu s týmto svojím doplnkom a oboje zmizne so zánikom kapitálu.
Vyčitate nám, že chceme zrušiť vykorisťovanie detí ich rodičmi? Priznávame sa k tomuto zločinu.
Vravíte, že chceme zrušiť najnežnejšie vzťahy medzi ľuďmi, keďže mienime nahradiť domácu výchovu spoločenskou.
A či nie je aj vaša výchova určovaná spoločnosťou? Nie je určovaná spoločenskými vzťahmi, v ktorých vychovávate, priamym či nepriamym zasahovaním spoločnosti, zasahovaním prostredníctvom školy atď.? Komunisti si nevymýšľajú vplyv spoločnosti na výchovu; menia iba ráz výchovy, vymaňujú výchovu spod vplyvu panujúcej triedy.
Buržoázne povedačky o rodine a výchove, o nežnom vzťahu medzi rodičmi a deťmi sú tým odpornejšie, čím väčšmi sa rozvojom veľkopriemyslu trhajú všetky rodinné zväzky proletárov a čím väčšmi sa deti menia na obyčajné obchodné články a pracovné nástroje.
Ale vy, komunisti, chcete zaviesť taký poriadok, že ženy budú spoločné, zborove kričí na nás celá buržoázia.
Buržoa vidí vo svojej žene iba výrobný nástroj. Počuje, že výrobné nástroje sa majú používať spoločne, a nevie si, pravdaže, predstaviť nič iné len to, že rovnaký údel postihne aj ženy.
Netuší, že ide práve o zrušenie postavenia ženy iba ako výrobného nástroja.
Ostatne nie je nič smiešnejšie ako mravnosťou prekypujúce zdesenie našich buržuov nad domnelým oficiálnym spoločenstvom žien u komunistov. Komunisti nemusia zavádzať spoločenstvo žien ono jestvovalo takmer vždy.
Naši buržuovia, ktorým nestačí, že majú k dispozícii ženy a dcéry svojich proletárov o oficiálnej prostitúcii ani nehovoriac, s najväčším potešením si navzájom zvádzajú manželky.
Buržoázne manželstvo je v skutočnosti spoločenstvom manželiek. Komunistom by sa dalo nanajvýš vyčítať, že chcú namiesto pokrytecky zastretého spoločenstva žien zaviesť spoločenstvo oficiálne a otvorené.Ostatne rozumie sa samo sebou, že zrušením terajších výrobných vzťahov zmizne aj’ spoločenstvo z nich vyplývajúce, t. j. oficiálna a neoficiálna prostitúcia.
Komunistom sa ďalej vyčíta, že vraj chcú odstrániť vlasť a národnosť.
Desivé čítanie.
Stačilo 25 rokov od Novembra, keď sme si vyštrngali na námestiach pád tej hnilej marxistickej stodoly. Dnes generácia našich detí zmanipulovaná ľavicovými extrémistami, bývalými eštébakmi a stalinistami toho najodpornejšieho druhu (napr. o.z. Prometheus), cez ľudskoprávne mimovládky klamstva a nenávisti (napr. IĽP, Diskriinácia.sk) participuje na dekonštrukcii demokracie, rozleptáva piliere morálky a tak pripravuje spoločnosť zbavenú svedomia a zmätenú v redefiníciách o jej slobodu na spoločnosť marxistickú.
Manifest komunistickej strany sa krátko po svojom vydaní stal bázou pre mnohé či snáď takmer všetky ľavicové hnutia. Volebné víťazstvá ľavicových politických strán v Európe v posledných 2 desaťročiach tak posmelili komunistov, i tých našich bývalých, s neslýchanou trúfalosťou a amorálnou zúrivosťou pošliapať všetko osvedčené. Cieľom Adolfa Hitlera bolo vytrhnúť spoločnosť a európske národy zo svojich národných, kultúrných, historických a náboženských tradícií a vytvoriť tak nový národ indoktrinovaný sekulárnym náboženstvom reflektujúcim darwinizmus, eugeniku, centrálne rozhodovanie a toľko propagovanú evolučnú nadradenosť árijskej rasy. Cieľom marxistov je to isté, no oni k tomuto cieľu nejdú cez rozľahlé koncetračné tábory. Marxisti robia koncetráky z lona matiek. To, čo dokázal Hitler s jeho ateistickým národným socializmom v koncetrákoch za šesť rokov, dokáže ateistický liberalizmus v potratových klinikách len za niekoľko desiatok dní.
Prečo je teda zničenie inštitútu rodiny kľúčové?
Odpoveď je opäť v Manifeste Karola Marxa. Podľa neho je rodina bunkou buržiázie a tá zákonite zanikne so zánikom kapitalizmu.Jednoduché, nie? Rodina, tradičná rodina, je prekážkou v kultúrno-spoločenskej premene civilizácie. Preto ten útok na rodinu a cirkev.
Zneužití homosexuáli.
V tomto kultúrnom zápase komunita homosexuálov presahujúca kultúry, štáty a ideológie je zneužitá. Za prísľub vidiny nadpráv sa títo vrhli na asanáciu tradičných spoločenských vzťahov. Robia tú istú službu dnešným marxistom, akú robili kedysi Maďari Hitlerovi, akú robili rozdrobené indiánske kmene konquistátorom kolaboráciou s nimi.Je to motivácia falošnými nesplniteľnými sľubmi. LGBT komunita sa v tomto zápase stáva tým, čo sa nazýva s istou nadsázkou – užitočnými idiotmi. Dúhoví janičiari robia špinavú prácu a bojom proti vlastným rodinám a priateľom páchajú kultúrnu samovraždu.
Ich posmešné “ako homosexuáli ohrozujú moju či tvoju rodinu” je nepochopením ich vlastnej úlohy v tomto marxistickom puči. Tu totiž nejde o konkrétnu rodinu. Tu ide o inštitút rodiny a manželstva. O samotné antropologické pojmy. O ich definície a jej chápanie.
V konečnom dôsledku, vo vrcholnom štádiu marxistickej spoločnosti, bude spoločnosť zbavená rodinných vzťahov. Deti budú odoberané do výchovy štátu, do štátnych zariadení, a žena bude emancipovaná na stroj produkujúci tovar.

Ano, ide o úplné zničenie inštitútu rodiny.
História nám ponúka desivé svedectvo o naplnení tohoto marxistického ideálu. Nasledujúci text popisuje, ako sa marxisti v ZSSR v roku 1918 pokúsili vybudovať komunistický raj na Zemi – dekrétom (nariadením) o emancipácii žien. V skutočnosti išlo o zákonné nariadenie zrušenia rodín a zoštátnení žien aj detí. Priam hororové čítanie.Najmä ak si uvedomíte, že ZSSR na presadenie tohoto barbarského marxistického ideálu neváhal nasadiť Červenú armádu s guľometmi a chemickými zbraňami voči bezbrannému obyvateľstvu.Len preto, že ľudia odmietali marxistické sociálne experimenty.
_______________________________________________________________

Sovietsky “Dekrét o emancipácii žien” z roku 1918.

Až po prečítaní sovietskych vyhlášok o zoštátnení detí a žien a násilnom popretŕhaní rodinných citových vzťahov chápem odpor mnohých k symbolom komunizmu, kosáku s kladivom, a pripájam sa k všeobecnému zákazu tohto symbolu podobne, ako je zákaz hákových krížov. Pri čítaní spomínaných sovietskych vyhlášok z roku 1918 mi behal mráz po chrbte. Akým citovým utrpením museli prejsť Saratovčania a Tambovci, keď im bolo nariadené odovzdať svoje milované deti do výchovy štátu a rozpustiť manželstvá. A to ešte v tej chvíli netušili, že blízka budúcnosť pre nich skončí pohľadom do hlavní guľometov len preto, že chceli mať rodinu.

“ДЕКРЕТЫ О “РАСКРЕПОЩЕНИИ ЖЕНЩИН”

Mnohé dekréty sovietskej moci ohromia svojou hlúposťou a ďaľšie svojou krutosťou, fanatizmom a zbytočnou brutalitou. Komunisti ich zverejnili v mestách Kronštadt, Pulkovo, Luga, Vladimír, Saratov. O týchto dekrétoch dnes nenájdete zmienku v dejepise sovietskeho režimu. Nuž pozrite sa na dve také vyhlášky, ktorými sa sovietska moc a komunisti rozhodli zrušiť nielen súkromné vlastníctvo, ale aj rodinu, pretože rodinu pokladali za prežitok, za základnú bunku buržoázneho života (!)
(Z knihy: … B.V.Sennikov Tambov povstania 1918-1921 Raskrestyanivanie a Rusko 1929-1933 – M.:. “Vydanie”, 2004)

Emancipácia žien.

1.Dňa 1.marca 1918 bolo v meste Vladimír zrušené súkromné vlastníctvo žien ( zrušené manželstvo ako stará povera kapitalistického systému). Všetky ženy sú vyhlásené za slobodné a nezávislé. Každej dievčine, ktorá ešte nedosiahla vek 18 rokov, je garantovaná plná ochrana osobnosti.
Úrad pre bdelosť a Úrad pre voľnú lásku.
2. Každý, kto poníži dievča slovom alebo sa pokúsi ju znásilniť, bude revolučným tribunálom odsúdený na maximálny trest počas revolučnej doby.
3. Každý, kto znásilní dievča mladšie ako 18 rokov, bude považovaný za štátneho väzňa a bude odsúdený v plnom rozsahu revolučnej doby.
4. Každá dievčina, ktorá dosiahla vek 18 rokov, bude vyhlásená za majetok štátu. Musia byť zaregistrované na Úrade voľnej lásky a Úrade pre bdelosť a majú právo si vybrať muža vo veku od 19 do 50 rokov za priateľa na súžitie. (žijúceho v spoločnej domácnosti)
5. Právo zvoliť si muža do spoločnej domácnosti môže využiť raz za mesiac. Úrad voľnej lásky je vo svojom rozhodovaní nezávislý.
6. Všetky deti narodené z takýchto zväzkov sú majetkom republiky a budú odovzdané rodičkami (matkami) do sovietskych jaslí. Po dosiahnutí veku 5 rokov budú tieto poslané na výchovu do detských „domácich obcí“. Vo všetkých týchto zariadeniach budú zadržiavané a vzdelávané na verejné náklady.
Poznámka: Takýmto spôsobom budú všetky deti uchránené od predsudkov rodín a dostanú lepšie vzdelanie a výchovu. Vyrastie z nich nová generácia bojovníkov za „svetovú revolúciu“.

Ďalej sa vyhlasuje dekrét pre saratovskú oblasť, ktorý má niektoré odlišnosti od dekrétu vyhláseného pre Vladimir, no v základe sú si podobné. Tieto vyhlášky miestnych sovietov sa ukazovali ako sporné a v prípadoch problémov zodpovednosť za ne niesol miestny soviet a nie sovnark. Bola tu však hrozba, že účinnosť takých dekrétov povedie k populačnej explózii a sovieti sa ich báli uviesť do praxe. Keď vyšiel takýto dekrét v Saratove, jeho účinnosť zapríčinila útek tisícok obyvateľov. Títo sa spolu so svojimi ženami a dcérami ponáhľali doTamby, rebelujúceho regionu, ktorý odmietol uznať sovietmi kontrolované výbory a vláda mesta neuznávala sovietsku vlasť. Počet obyvateľov mesta sa po príchode utečencov zdvojnásobil. Avšak mesto poskytlo domov všetkým podobne, ako počas invázie napoleonskych vojsk v roku 1812. Utečenci zo Saratovskej oblasti boli ubytovaní v hoteloch a rodinách občanov, kde boli srdečne prijatí a obklopení starostlivosťou.

Dekrét Sovietu ľudových komisárov Saratovskej gubernie o zrušení súkromného vlastníctva žien.


Právne manželstvo uzatvárané do nedávnych čias nepochybne sa javí ako produkt sociálnych nerovností, a ktoré musí byť v sovietskej republike vykorenené.
Doposiaľ zákonné manželské zväzky slúžili ako silná zbraň v rukách buržoázie v boji proti proletariátu, pretože vyhovali iba im.Najkrajší jedinci nežného pohlavia sú vo vlastníctve buržoázie, imperialistov, a z takého majetku a vlastníctva nemohlo nebyť narušené riadne pokračovanie ľudského rodu.
Preto Soviet ľudových komisárov Saratovskej gubernie so súhlasom Oblastného výkonného výboru robotníckych, vojenských a roľníckych zástupcov, nariadil:
1. Od 1.januára 1918 sa ruší právo trvalého vlastníctva žien vo veku od 17 rokov do 32 rokov.
Poznámka: Pre určenie veku je rozhodujúci zápis v pasporte (občianskom preukaze). V prípade neexistencie takého dokumentu sa vek určí na základe svedectva a podľa vonkajšieho vzhľadu.

2. Táto vyhláška sa nevzťahuje na ženy s piatimi a viac deťmi.

3. Pre bývalých vlastníkov (manželov) sa zachováva právo na mimoriadne používanie svojej ženy.
Poznámka: V prípade nesúhlasu bývalého muža s uplatňovaním tohoto nariadenia do praxe stráca práva, ktoré mu boli udelené týmto článkom.
4. Všetky ženy, ktoré spadajú do pôsobnosti tejto vyhlášky, sú vyňaté zo súkromného vlastníctva a stávajú sa majetkom robotníckej triedy.
5. Správu prerozdeľovania a usporiadania nikomu nepatriacich žien vykonáva prílsušná Rada robotníckych, vojenských a roľníckych zástupcov
6. Občania muži majú právo používať ženy nie viac ako 4 krát týždenne po dobu troch hodín za nižšie uvedených podmienok.

7. Každý člen pracovného kolektívu je povinný odrátať z svojho príjmu dve percentá na Fon národného vzdelania.
8. Každý muž želajúci si využiť inštanciu národného bohatstva, je povinný predložiť od závodného robotníckeho výboru alebo odborovej organizácie osvedčenie o svojej príslušnosti k robotníckej triede.
9.Muži nepatriaci k robotníckej triede získavajú právo na používanie nikomu nepatriacich žien za podmienky mesačného polatku uvedeného v bode 7. do fondu 1000 rubľov.
10. Všetky ženy vyhlásené podľa tejto vyhlášky za národný majetok, dostávajú z fondu národného pokolenia finančnú pomoc vo výške 280 rubľov z mesiac.
11. Tehotné ženy sú oslobodené od daní a hospodárskych povinností počas 4 mesiacov ( 3 mesiace pred pôrodom a 1 mesiac po pôrode ).
12. Bábätká po mesiaci od narodenia budú odobraté do „Národných jaslí“, kde dostanú vzdelanie a výchovu do veku 17 rokov.

13. Matka dvojčiat dostane finančnú náhradu 200 rubľov.
16. Osoby vinné zo šírenia pohlavne prenosných chorôb budú postavené pred súd revolučnej doby.Sovietom sa doporučuje presadzovať a zaviesť zlepšenia podľa tohoto dekrétu.
Iniciátormi boli členovia Sovnarkomu a ЦК РКП Kollontaj a fiktívna manželka Lenina. Krupská.
Zverenenie týchto dekétov sa stretlo s obrovským pobúrením ľudí. Lenin na to zaregoval v zmysle, že je predčasné v tejto fáze revolúcie trvať na týchto dekrétoch, pretože nástojenie na nich by mohlo poškodiť revolúciu. Vyhláška pripravená na jeho podpis bola odložená na neskôr a na priaznivejšiu dobu.
__________________________________________________________________

Stanovisko RKC ku komunizmu.

11.Táto náuka odopiera ľudskému životu akúkoľvek posvätnosť a duchovný ráz, čím prirodzene degraduje manželstvo a rodinu na neviazaný a čisto občiansky zväzok, respektíve len dôsledok určitého hospodárskeho systému; popiera jestvovanie manželského zväzku právnomravnej povahy, zväzku, o ktorom by nemohla rozhodovať ľubovôľa jednotlivcov alebo kolektívu; popiera teda aj nerozlučnosť manželstva. Zvlášť treba podotknúť, že komunizmus ženu nijako neviaže na rodinu alebo domácnosť. Hlása emancipáciu ženy, čím ju odvádza od rodinného života i od starostlivosti o deti a zapája ju do verejného života a do kolektívnej výroby v rovnakej miere ako muža, presúvajúc starostlivosť o kozub a potomstvo na spoločnosť. Napokon odopiera rodičom právo na výchovu; chápe ho ako výlučné právo spoločnosti a rodičia len v mene spoločnosti a z jej poverenia môžu vychovávať.
Zdroj: http://dkc.kbs.sk/dkc.php?in=dr17
_____________________________________________________________________
Súvisiace odkazy:
_____________________________________________________________________

Nuž občan, spýtaj sa sám seba: Chceš opäť žiť v spoločenskom zriadení, ktoré bude stáť na diktatúre ideológie komunizmu? Nie je Ti nápadné, že túto premenu spoločnosti podporujú predovšetkým ľavicové politické strany? Nie je Ti podozrivé, že ľudia podnecujúci nenávisť proti AzR nenáchadzajú čas a priestor na odsúdenie zločinov komunizmu? Jasné zadefinovanie slova rodina a manželstvo je miľnikom v tomto boji s komunizmom, s totalitou dnes v ľúbivom rúchu liberalizmu a sekulárneho humanizmu.
Nie je Ti nápadné, občan, že ľudia prechovávajúci toľkú nenávisť voči kresťanom a Cirkvi, voči parte nadšencov z občianskeho sekulárneho združenia Aliancie za rodinu, taktíto ľudia nedovolia na svojich portáloch otvorenú diskusiu? Myslíš si, občan, že zmena spoločnosti presadzovaná cenzúrou, nátlakom mienkotvorných médií a lobingom vplyvných osobností zainteresovaných dobre platenými flekmi, povedie ku skutočnej demokracii so slobodou slova a myslenia?
Vždy, vždy, vždy, keď sa pozriete naprieč dejinami, tak vždy, keď sa znásobovali útoky voči kresťanom a predovšetkým voči RKC, tak vtedy vždy zakrátko nastúpila totalita a nesloboda. Pýtaj sa sám seba, prečo nenávidíš. A či stále ešte nenávidíš, alebo už myslíš?
Aj Ty,občan si súčasťou tohoto marxistického puču k totalite. Na ktorú stranu sa postavíš?
Kresťania prechovávajú k homosexuálom maximálnu úctu a ak niektorí jednotlivci konajú inak, pošliapavajú tak ideály kresťanstva. Toto nie je zápas proti gejom, ako sa vám snažia ľavicoví aktivisti nahovoriť. Toto je zápas za slobodu a normálny svet. Výnimočnosť tradičného manželstva nie je popretím ľudskej dôstojnosti homosexuálov.

Chcem normálny svet pre všetkých, aj pre homosexuálov – preto sa zúčastním referenda. 

______________________________________________________
P.S.: Za chyby a ospravedlňujem, mám klávesnicu s vylámanými klávesami plus slabý zrak.  :(

9 komentárov:

 1. Ty máš zrejme aj vylámané mozgové závity, keď používaš Reductio ad Stalinum miesto argumentov...

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. To nie je argument.To je útek z diskusie. Tak ahooooj...

   Odstrániť
  2. To, že Ty nepoužívaš argument, je argument, chuju...

   Odstrániť
  3. (1) Ten manifest nepoznám, toto je zrejme nejaký preklad. Nemáš originál?

   (2) Ten dekrét zo Saratovskej gubernie, či čo to je, zdá sa, že rušil vlastníctvo žien.
   Ty si proti takémuto rušieniu? Čiže Ty zastvávaš názor, že muž má ženu/ženy vlastniť?

   (3) homosexuál ≠ marxista

   (4) Nikto tu nechce zrušiť rodinu.

   Čiže 4 straw-men. Ach, tí katolíci, nič iné, len samé lži...

   Odstrániť
  4. Vlastnictvom je pomenovane manzelstvo.

   Odstrániť
 2. No konšpirátor si ty skutočne dokonalý. Mám viac ako 50-siat, no nepamätám, že by ma v škole komunistickí učitelia niečo také učili. Dekréty oblastných výborov o vlastníctve žien a konci rodiny pokladáš za centrálnu politiku "strany"? Ja skôr za iniciatívu iniciatívneho blbca. A vieš ako sa hovorí: "iniciatívny blbec je horší ako triedny nepriateľ". No a v tomto prípade to platí dvojnásobne.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Tento komentár bol odstránený autorom.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. tvrdim niekde, ze islo o hnutie v celom marxistickom bloku?

   Odstrániť