sobota 17. januára 2015

LGBT pritvrdila: Žiadame polygamiu aj incest! – po autocenzúre.

LGBT pritvrdila: Žiadame polygamiu aj incest! – po autocenzúre.

12. januára po nátlaku LGBT komunity my administrátor stiahol z blogu text s názvom LGBT pritvrdila:  Žiadame polygamiu aj incest! Údajne sa v ňom nachádzali výroky osôb, od ktorých sa dištancovali. Administrátor mi neodpovedal na mail, v ktorom som sa dožadoval upresnenia klamlivých výrokov. Ono žiadny klamlivý nebol, keďže zdroje citácií si priebežne uchovávam. Na základe nadšeného povyku pani Hany Fábry na jej fcb profile sa domnievam, že to bola ona, ktorá zasiahla oceľovou rukou hroziac správcovi fóra.
Hana Fábry v jednom rozhovore pre televíziu povedala, že do budúcnosti bude potrebné zmeniť “drobnými úpravami” Zákon o rodine tak, že definícia “manželstvo je zväzkom muža a ženy” by mala byť zmenená na “manželstvo je zväzkom dvoch osôb” a dodala, že do budúcnosti aj “dvoch a viacerých osôb”. Na portále Lesba.sk medzi blogmi a diskusnými príspevkami bol kedysi dokonca zavesený aj upravený text zákona o rodine v podobnom duchu. Už je nedostupný,dostal som tam ban. Zrejme na lesbu som až príliš mužského vzhľadu.:) O.K., beriem, je to moje slovo proti zábudlivosti a slovu Hany Fábry. Nie som profesionálny reportér a nedisponujem archívom celého netu.
Text som teda znova prešiel a doplnil o aktuálne platné a funkčné linky dokazujúce, že podstata a pravdivosť všetkého napísaného je zachovaná a zmazanie pôvodného textu s návštevnosťou medzi 3000-4000 nebolo spravodlivé.
_______________________________________________________________

Bez záujmu mienkotvorných médií propagujúcich kultúru smrti ako životný štýl sú znepokojujúce vyjadrenia aktivistov za nadpráva queer osôb. Mnohí dnešní ateisti, hlásiaci sa k tzv. sekulárnemu humanizmu ešte pred rokom považovali homomanželstvá a adopcie pre gejpáry za absolútne neprijateľné. Dnes pod mediálnym tlakom sa ich rebríčky hodnôt rozpadajú ako smrekový rebrík na hnojisku. Túžba byť v dave ponúkanej modernosti láka túto morálnych hodnôt pozbavenú lúzu ako výpredaje tisícročia v Avione.
Podobne, ako morálneho úsudku pozbavení a zmanipulovaní majstrom propagandy Goebelsom Nemci onoho času davovo súhlasili s totálnou vojnou, tak podobne je tento dav ochotný kývnuť na čokoľvek, čo mu bude predhodené.
Tému adopcií detí homopármi otvorila vulgárnosťou smutne známa europoslankyňa Monika Fľašíková-Beňová a portál Sme tomu venoval článok s bombastickým názvomAktivistka: Beňová prelomila tabu o adopcii detí homosexuálmi. Vtedy sa písal rok 2008
rozhovore Slovenského rozhlasu pán Matovič nadhodil pre ilustráciu absurdnosti požiadaviek LGBT aktivistov otázku, že ak má byť redefinované manželstvo na súžitie akéhokoľvek páru osôb, prečo by mala v takej definícii zostávať podmienka početnosti, teda dvoch ľudí. Prečo nie aj polygamia? Jeho oponentom bol pán Poliačik z SaS. Námietka, ktorú predložil, ma posadila. Vraj by s tým nemal problém, okrem istých technických komplikácií. Že ste o tom nepočuli? Zaiste, liberálny volič by sa mohol zľaknúť a tak ním treba opatrne manipulovať. Pripomeňme si, že v roku 2006 Hana Fábry nenavrhovala manželstvá pre homosexuálov a adopcie detí, dožadovala sa len registrovaných partnerstiev. Napríklad tu. Inými slovami nie je to až tak dávno, čo Poliačik aj Fábry de facto zastávali tie isté pozície ako dnes Aliancia za rodinu v tom zmysle, že nevnucovali agendu adopcií pre queer osoby ani žiadne nadštandartné formy súžitia rovnocenné s právnym charakterom manželstva. Saláma sa krája ďalej.
Aj pán Poliačik otvorene priznáva, že splnenie súčasných požiadaviek LGBT komunity je len prvým krokom, ktorý je ale nevyhnutný a po ňom budú nasledovať ďaľšie a ďaľšie. (Viď link na archív RTVS).
Nakoniec celý rozhovor je v archíve Slovenského rozhlasu a nájdete ho tu: 28.09.2013
Ano, dajme si túto otázku aj my. Ak má byť manželstvo redefinované na pár akejkoľvek dvojice osôb, prečo by nemohlo manželstvo tvoriť aj napríklad sedem chlapov a stodvadsať žien? V Holandsku je to už realitou – zatiaľ len ako “trio“. Pán Poliačik tvrdí, že jednou z požiadaviek je právo ľudí v takom zväzku nevypovedať pred orgánmi činnými v trestnom konaní.
No tak super. Dajme teda prerastenej chobotnici organizovaného zločinu – obchodníkom s deťmi, prostitúciou alebo drogami – účinný nástroj mnohopartnerských manželstiev, aby cez vzájomné manželské zmluvy sa zbavili zločinci povinnosti vypovedať vo veci trestných skutkov voči svojim komplicom.
Mienkotvorný tzv. sekulárny humanista Rastislav Škoda ide ešte ďalej. Otvára otázku incestu a poukazuje na údajnú nezmyselnosť trestnosti krvismilstva. Jeho argument vám spôsobí pád sánky pod kolená. Podľa neho takých skutkov je veľmi málo na to, aby bol sex medzi pokrvnými príbuznými trestne postihovateľný. (Doslovné citácie budú ďalej písané kurzívou)
Citujem pána Škodu:Frekvencia genetických ochorení nestačí na zachovanie trestnosti čistého incestu, ktorý pri všetkých úvahách považujem za prejav veľkej lásky
Anita Rauch, profesorka lekárskej genetiky na univerzite v Zürichu:
“Deti vzídené z incestu zvyknú skoro umrieť, resp. byť rôzne ťažko postihnuté, a to telesne alebo mentálne. Pri prvom stupni príbuzenstva to býva v 30 percentách prípadov.
Napriek tomu nie som za to, aby zákon zakazoval incestné vzťahy.” Píše pán Škoda.
Vychádza zo zásady, že láske dvoch ľudí nemôžu byť kladené žiadne zákonné prekážky a to ani vtedy, ak by dieťa z takého zväzku malo mať genetické vady zapríčinené pokrvnou príbuznosťou.Opäť teda citujem: “Frekvencia genetických ochorení nestačí na zachovanie trestnosti čistého incestu, ktorý pri všetkých úvahách považujem za prejav veľkej lásky, spravidla väčšej ako pri bežných milostných vzťahoch a sexuálnych aktoch. Za čo tu trestať? Vravíte, že „zo spoločenských, psychologických a spoločenských dôvodov“; dobre; ale začo? Kto je poškodený?”
Na odporúčanej internetovej strane som našiel tieto riziká:
1. Znížená plodnosť
2. Častejšie genetické ochorenia
3. Asymetria tváre
4. Znížená pôrodnosť
5. Zvýšená detskú úmrtnosť
6. Spomalený rast
7. Menší vzrast v dospelosti
8. Strata funkcií imunitného systému.
Položky 1 a 3-7 považujem za absolútne (spomalený rast!), resp. relatívne zanedbateľné. Frekvencia genetických ochorení nestačí na zachovanie trestnosti
A v obhajobe tohoto ďaľšieho kultúrneho kroku k barbarstvu pokračuje a tvrdí, že dôsledky incestu na potomkov sú relatívne zanedbateľné (!).
To znamená, že nakoniec aj tak úroveň dnešného zdravotníctva umožňuje väčšinu nežiadúcich genetických dopadov na možných deťoch účinne riešiť.Teda: dôsledky na zdravie dieťaťa sú zanedbateľné, ak sú rodičia zdraví.
Precedens už je:
Okresný sudca Harry Nielson (Austrália) zašiel ešte ďalej. Vo svojom rozhodnutí vo veci incestu uvádza, že nadišiel čas na zmenu vnímania sexuálnych incestných a pedofilných vzťahov: “…moderná spoločnosť musí koniec koncov prestať vnímať incest a pedofíliu ako tabu, rovnako, ako aj práva homosexuálov sú dnes uznávané v omnoho väčšej miere, ako to bolo v 50 až 60-tich rokoch minulého storočia…” Podľa sudcu Neilsona, porota nemôže nájsť nič odsúdeniahodné v intímnych vzťahoch medzi bratom a sestrou alebo medzi dospelým a dieťaťom. Rovnako, ako bolo ťažké dosiahnuť, aby svojho času spoločnosť uznala homosexuálne vzťahy, ktoré boli považované za zvrátené, a teraz mnohí tieto vzťahy pokladajú za úplne normálne. Informuje australský denník Fairfax Media. (Napríklad aj tu).
Služobník spravodlivosti vysvetlil, že jedným z hlavných dôvodov, prečo je incest tabu, je to, že z takýchto vzťahov sa môžu narodiť deti s vážnymi genetickými vadami. Avšak podľa sudcu, ani to nie je skutočne vážny dôvod, pretože v dnešnej dobe je už k dispozícii antikoncepcia aj interrupcie…
Usmievavý český sexuológ Radim Uzel paradoxne rovnakými pychologicko-spoločenskými dôvodmi, akými sa ohradzuje pán Škoda, zdôvodňuje normálnosť polygamie. A doslova tvrdí, že:
“Každý muž je už ze své biologické podstaty polygamním živočichem – tíhne k mnohoženství. Zatímco žena je schopna v životě porodit asi 12 – 14 dětí, muž může mít potomků tisíce – potřebuje k tomu ale více žen. Židovsko-křesťanská morálka zákonem předepisuje každému muži jednu ženu. Není to opatření biologické, ale sociální, politické a ekonomické. Většina světa umožňuje mnohoženství, vede to však k neblahým politickým důsledkům. Muži, na které se nedostanou partnerky, se radikalizují, jsou iniciátory revolucí a propadají terorizmu. Víceženství kvete také lépe v zemích větších ekonomických rozdílů mezi muži. Pro ženu je výhodnější být druhou nebo třetí partnerkou boháče než jedinou manželkou chudáka.” 
Tak vážení dúhoví bratia! Otázka na vás:
Súhlasili by ste z legalizovaním incestných manželstiev, ak by štát nariaďoval ženám podstúpiť potrat detí splodených z takýchto vzťahov?
Mrazí vás pri tej otázke? Skúsim aj inú:
Považujete za správne, aby sa zákaz incestu vzťahoval aj na geneticky príbuzných homosexuálov? A prečo? Mal by štát teda vo svojich krokoch k liberalizácii a redefinícii manželstva pokračovať a povoliť manželstvá aj pre homosexuálov v rámci rodiny? Mal by štát uznávať homosexuálne manželstvá medzi príbuznými ako dedko s vnukom, syn s otcom, prípadne adoptívni homosexuálni partneri a ich tucet adoptovaných detí? Toto naozaj chcete?

Lebo neúčasťou v referende takému vývoju dávate zelenú.


* * *
P.S.
Pokiaľ máte ktokoľvek výhrady k pravdivosti uvádzaných citácií alebo sa cítite byť dotknutou osobou, skôr, než začnete intrigovať u administrátorov blogoviska, napíšte svoje výhrady do diskusie. Tentokrát som si založil platné internetové stránky vrátane fcb-dialógov a akejkoľvek námietke som ochotný čeliť poctivou argumentáciu. Lebo je etickou hanbou hlásiť sa k slobode slova nápisom Je suis Charlie! a súčasne podnikať aktívne kroky k zmazaniu blogu len preto, že vás pristihuje pri klamstve. Principiálne medzi vraždou karikaturistov v Paríži a cenzúrou z ideologických dôvodov rozdielu nieto.
A týka sa to aj vás, pani Fábry :) Nebojte sa kultúry okrúhlych stolov! Fuuuuuuuu…

Prevzaté z portálu blog.pravda.sk po zablokovaní konta.

1 komentár:

 1. Re: „Súhlasili by ste z legalizovaním incestných manželstiev, ak by štát nariaďoval ženám podstúpiť potrat detí splodených z takýchto vzťahov?
  Mrazí vás pri tej otázke?“


  Nie, nesúhlasil, samozrejme, bo štát nemá čo nariaďovať potraty.
  To môže napadnúť len v Tvojej chorej hlávke


  „Považujete za správne, aby sa zákaz incestu vzťahoval aj na geneticky príbuzných homosexuálov? A prečo?“

  Nie, som za dekriminalizáciu všetkého, čo nikomu neubližuje ani nikoho neohrozuje. Prečo? Lebo zakazovať niečo, čo nikumu neubližuje ani nikoho neohrozuje je zlé.

  OdpovedaťOdstrániť