štvrtok 12. marca 2015

RTVS participuje na podvode veľkých rozmerov.

…Jedinečný, jednoduchý a neprekonaný spôsob odstránenia kapilárne vzlínajúcej vlhkosti v murive bez stavebného zásahu na princípe magnetokinézy…

S pretrvávajúcou nevôľou už snáď viac ako rok sledujem na rozhlasových vlnách RTVS stanice Slovensko vtieravú reklamu na sanáciu vlhkého muriva – na systém AQUAPOL. Otravná reklama sa vrezáva do pamäte ako nôž do mäsa. Režie, spôsobuje ostrú pretrvávajúcu bolesť a najmä podnecuje v poslucháčovi potrebu položiť si kľúčovú otázku – prečo sme vystavení takému týraniu a vymývaniu mozgu?

…Jedinečný, jednoduchý a neprekonaný spôsob odstránenia kapilárne vzlínajúcej vlhkosti v murive bez stavebného zásahu na princípe magnetokinézy…

Som veriaci človek. Preto nemôžem prijať existenciu zázraku ako každodenného javu a už vonkoncom neverím na zázraky v priemysle alebo v tomto konkrétnom prípade – na zázračné sanačné metódy bez zásahu do muriva. Ako veriaci a predovšetkým zdravo uvažujúci človek sa vždy pri stretnutí s nástojčivým priesvedčaním o nadprirodzených schopnostiach kohokoľvek, a najmä čohokoľvek, pridŕžam biblického usmernenia o povinnosti dôkladného skúmania všetkého.

…Jedinečný, jednoduchý a neprekonaný spôsob odstránenia kapilárne vzlínajúcej vlhkosti v murive bez stavebného zásahu na princípe magnetokinézy…
Firma Aquapol ponúka vysušovanie muriva na rôzne defnovaných fyzikálnych javoch a to:
magnetokinéza, elektroosmóza, geoenergetické pole, prírodné vlnenie, priestorová energia, novodobý generátor… Múdro a zložito znejúce nezmysly.

Klub českých skeptikov Sysifos sa problému venoval podrobnejšie. V stručnosti:
Srdcom celého odvlhčovacieho systému je akási plastová krabica bez prívodu energie. Tá má zabezpečovať vtlačenie vzlínajúcej vody naspäť do zeme. Prístroj uviedla na trh a vyrábala rakúska firma v roku 1985 na základe patentu Wilhelma Mohorna. Sysifos, ktorý analyzoval prístroj, došiel k záveru, že prístroj je neúčinný. Po rozobratí krabice v nej našli akési disky s distančnými stĺpikmi. Výrobné náklady boli odhadnuté na maximálne pár sto korún. Predajná cena minimálne niekoľko tisíc až desaťtisíce…
Podstata tohoto fígľu spočíva v namontovaní plastovej lampy zodpovednej za vyžarovanie vlnenia stláčajúceho kapilárne vzlínajúcu vodu späť do zeme. Okrem toho si však musíte urobiť drenážovanie okolo stien a použiť sanačnú omietku. Tieto dodatočné úkony majú však na celkový efekt zásadný význam. Vlhkosť viditeľne poklesne (podľa údajov firmy do troch rokov), no nie zásluhou systému Aquapol, ale zásluhou práve drenážovania, vetrania a sanačných omietok. Ak by ste namiesto ich plastového lustra zavesili na strop spišľské párky, maďarskú klobásu alebo špinavé ponožky, efekt by bol rovnaký. Dokonca tam nemusíte zavesiť nič. Rozdiel bude však v zostatku Vášho účtu, ktorý bude o niekoľko desiatok tisíckorún vyšší pri odmietnutí systému Aquapol.

Združenie českých skeptikov okolo kresťana Jiřího Grygara – Sisyfos – udelilo firme Aquapol už v roku 1999 anticenu bronzový Bludný balvan Sisyfa.
Citujem z odôvodnenia udelenia ceny:

Zda však při instalaci těchto zařízení v hostincích štamgastům rychleji vysychá pivo v krku či voda v kolenou, není dosud známo. Nicméně věříme, že nedojde ke zneužití těchto zařízení teroristy či realitními agenty, kteří – kdyby použili ještě supersuperslabější magnetické pole (nebo dokonce žádné) – by mohli vysušit půdu a rostlinstvo široko daleko anebo naopak s obrácenou polaritou způsobit katastrofální záplavy.
Na stránke http://www.aquapol.sk/main.php?dir=patent&subdir=patent sa nachádza prehľad ocenení pre firmu Aquapol. Prehľad ocenení je takmer kompletný. Až na to jedno kľúčové – chýba tam práve zmieňovaný Bludný balvan.

...Jedinečný, jednoduchý a neprekonaný spôsob odstránenia kapilárne vzlínajúcej vlhkosti v murive bez stavebného zásahu na princípe magnetokinézy…
RTVS umožnilo zneužiť autoritu verejnoprávneho média na šírenie lží a tým uviesť poslucháčov a potenciálnych zákazníkov do omylu. Poslucháč tak nadobúda dojem, že systém Aquapol je overený a odskúšaný a funguje. Veď to propagovali aj na vlnách najpočúvanejšieho rádia – Slovensko.

Nefunguje a to je osvedčené.
Nechápavo krútim hlavou pri podobnej podpore aj mienkotvorným časopisom Tvoj dom. A ľudí postihnutých vlhnutím ich nehnuteľností zmätie aj reklama vyhľadávača Google, napr. po zadaní výrazu sanácia muriva. Aquapol vypadáva ako prvý odkaz – v podobe reklamy.
Reklama rozhlasu presviedča o desaťtisícoch zákazníkoch. Ja hovorím o desaťtisícoch podvedených.
Ešte v časoch, keď vysielalo rádio Viva, obrátil som sa s podnetom na Radu pre reklamu o posúdenie objektívnosti reklamného spotu. Odpoveď došla v zákonnej lehote, bola slušná a diplomatická – ale problém nevyriešila. Rada pre reklamu mi odpovedala, že sa podnetom zaoberala, ale nevie zaujať objektívne stanovisko, pretože na to nemá kapacity – na vypracovanie odborného posudku.
Prehltol som horkú slinu.
V tejto krajine je podvedených niekoľko tisíc občanov, daňových poplatníkov, platiteľov koncesionárskych poplatkov a tu niet sily a inštitúcie, ktorá by zahatala podvodné podnikanie bande vagabundov???

Portál firmy sa hrdí zoznamom úspešných projektov. Vyberám niektoré z nich:
Rímsko-katolícky kostol, Malá Čausa
Evanjelický A. V. kostol, Modra
Reštaurácia Sabbia ristorante,Prievidza
Základná Umelecká škola v Kremnici
OU, Sobotište
Rímsko-katolícky kostol Semerovo
Refomovaný kostol Čiližská Radvaň
Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen
Evanjelický kostol Pezinok
Múzeum Rodošto Košice
PUB a reštaurácia Spišská Nová Ves
Rímsko-katolícky kostol Klátová Nová Ves
Rímsko-katolícky kostol Baloň
A množstvo súkromných objektov. A perlička: medzi klientami som našiel … a teraz sa posaďte… Štátnu vedeckú knižnicu Košice. Ano priatelia, vidíte veľmi dobre. Desať rokov od udelenia bronzového Bludného balvana Sisyfa Štátna vedecká knižnica Košice si objednala systém Aquapol v hodnote 20 000 eur. To je v pôvodnej mene 602 520 Sk.
Vlastním hlinenú starú chalupu a severná stena mi silno vlhla. Vrátane severo-východného kúta. Keďže ide o starú chalupu, nechcel som investovať do podrezávania stien alebo injektáže vytvárajúcimi v stene difúzne valce. Po obvode steny z vnútornej strany som odkopal ryhu, do nej som vsadil drenážnu rúru, zasypal riečnym kameňom a zalial betónom. Vlhkú omietku som obil do výšky cca 80 cm. Pred obitú stenu som vystaval z ytongu tenký múrik na výšku troch tvárnic a do medzery medzi hlinenou stenou zbavenou omietky a novým múrikom som nalial zmes rozdrvenej starej omietky a novej jadrovej (5:1). Tretí rok je stena suchá. Bez Aquapolu. Namiesto onej plastovej škatule za niekoľko desaťtisíc korún som zavesil na luster klobásu – a tiež to funguje. Vyskúšal som nahradiť ten zázračný prístroj Aquapol deravými ponožkami, usušenou muchou ale aj ničím. Výsledok je rovnaký. S Aquapolom aj bez neho.
Aquapol sa nezdráha podviesť aj spoločnosti zaoberajúce sa pomocou núdznym. Jednou z obetí je aj Dom charity sv. Krištofa v Martine. Systémy elektronického obstarávania nezabraňujú zlyhaniu ľudského faktora. No sú aspoň dobré pri mapovaní podvodných zmlúv.
Správanie kohokoľvek motivované ziskom na pomoci prosiacim je však neodpustiteľným hyenizmom. Čo na to orgány činné v trestnom konaní?

Spoločnosť sa rozlieza po krajinách EU a Slovensko nie je žiadnou výnimkou. Prečo štátne orgány tolerujú páchanie trestných činov podvodov veľkých rozmerov, nie je jasné. Zrejme bude potrebné vzniesť požiadavky na odškodnenie klientov na štátne orgány práve teraz, v časoch napätých rozpočtov. Až sa roztrasú pohodlné kreslá vysokoškolsky vzdelaných hlupákov v štátnej správe a následne otrasy spôsobia aj chvenie kresiel ministerských, pocítime zmenu k lepšiemu.
Podvedeným zákazníkom firmy Aquapol môžem len doporučiť právne konanie voči dodávateľskej spoločnosti, t.zn. obrátiť sa na príslušné pobočky obchodnej inšpekcie a orgánov činných v trestnom konaní. Domáhajte sa svojich peňazí skôr, než firma potichu zmizne a nezostane Vám nič iné len oči pre plač. A pozor na ich fígeľ – našiel som ho v diskusii časopisu Tvoj dom:

Odporucam ihned po uplynuti zarucnej doby vyziadat vratenie penazi v ich stanovenych terminoch. Mna oklamali tak, ze ma nahovorili na pokracovanie vo “vysusovani” a neskor, ked sa vysledky nedostavili a ziadal som vratit peniaze, tvrdili, ze som prekrocil zarucnu dobu a nemam narok na nic. Podvodnici.

A čo s tým má spoločné RTVS?

RTVS prepožičalo svoju autoritu, dobré meno a dôveryhodnosť na páchanie ekonomickej kriminality tým, že ziskom zo zavádzajúcej reklamy je spoluvinné na podvádzaní svojich poslucháčov a koncesionárov. Je prazvláštne, že špinavé peniaze od firmy Aquapol RTVS nesmrdia. No komerčnú reklamu Aliancie za rodinu odmietlo ako neetickú.
RTVS nie je jediné médium, ktoré participuje na takomto hanebnom podvode. Niekoľko rokov predtým na obrazovkách televízie Markíza bežala rovnako zavádzajúca a klamlivá reklama lákajúca na investovanie do BMG Investu. Vraj vám zisky rýchlo porastú a tlak sa ustáli. Kým Fico prisľúbil aspoň čiastočné odškodnenie podvedených ľudí, Markíza sa tíško stiahla. Veru, markízaci, aj vás sa pýtam: Vám špinavé peniaze zo zavádzajúcej reklamy nesmrdeli?
Týmto pozdravujem pána Jarjabka z Mediálneho výboru a pevne verím, že nastolíte aj problém tohoto zavádzania na vlnách RTVS počas sedenia so šéfom Rady pre vysielanie a retransmisiu – s Milošom Mistríkom._________________________________________________________________

Blog bol odstránený z blogoviska Pravdy spolu s ostatnými textami po intervencii predsedu Strany občianskej ľavice pána Štefana Sládečka, k čomu sa priznáva aj na diskusnom fóre slovami, citujem: 
"Áno, mohol som to dať iba adminovi, čo som už raz aj urobil. Ale bez odozvy, resp. bez vysvetlenia, resp. iba s odkazom na podmienky diskusie. A podľa nich to urobiť môžu a ja s tým nič neurobím."Zdroj: debata na blogovisku Pravdy_________________________________________________________________

Aktualizácia 12.03.2015:
Systém podobný vyššie opísanému Aquapolu ponúkajú aj rôzne iné firmy a podnikatelia. Napríklad Tibor Kačáni a jeho firma Bauex. Ide o rovnakú megazlodejinu. Nedajte sa oklamať ani politickými postojmi pána Kačániho. Na blogovisku sa vyhraňuje voči strane Smer a navodzuje dojem poctivého podnikateľa.Nuž ako môže poctivý podnikateľ ponúkať podvodný odvlhčovací systém,netuším. Hlavne že nadáva na Fica... Ako sa hovorí - zlodej kričí: Chyťte zlodeja!.