utorok 30. júna 2015

LGBT pritvrdila: Chceme polygamiu!!!, časť 02.Je to už dávnejšie, čo som napísal článok s názvom LGBT pritvrdila: Chceme polygamiu a incest. Článok vtedy mimoriadne zarezonoval. Ukázalo sa, že bol písaný klávesnicou veštca.Nedávne rozhodnutie Najvyššieho súdu v SŠA rozvrátilo ponímanie manželstva ako výnimočnej a spoločnosťou preferovanej formy spolužitia. Napriek tomu, že pre vstup do manželstva sa neskúma sexuálna preferencia a je teda táto forma manželstva ako zmluvný vzťah už dnes pre všetkých s upresnením, že ho môže uzatvoriť akýkoľvek plnoprávny a dospelý muž s akoukoľvek plnoprávnou a dospelou ženou bez ohľadu sexuálnej orientácie, teda aj gej s lezbou. Schválením homosexuálnych manželstiev sa tak väčšinové obyvateľstvo stáva diskriminovaným. Heterosexuáli nemajú právo na heterosexuálne manželstvá. Majú možnosť využiť len tie pre všetkých - tradičné.Omyl číslo jedna alebo lož o láske.Manželstvo ako zmluvný vzťah muža a ženy rozhodnutím Najvyššieho súdu SŠA tak zaniká. Tvrdenie, že redefiníciou manželstva tak víťazí láska, je blud. Manželstvo nestojí na láske, ale dohode. Pokiaľ by manželstvo stálo na láske, musela by byť láska merateľná veličina uvádzaná v jednotkách lásky podobne ako pretlak v parnom valci vyjadríte v pascaloch a čas strávený pri plotni v hodinách. Pokiaľ by mali mať naši pestrofarební bratia a pestrofarebné prepelice pravdu, manželstvo stojace na láske by ochladnutím citov automaticky zanikalo. Stačilo by iba zájsť na úrad certifikovaných meraní a nechať si úradne potvrdiť pokles hodnôt lásky.
Ak si zadefinujete manželstvo ako vzťah lásky, potom čo urobíte s päticou mužov prechovávajúcich opätovanú lásku k vysokoškolskej pobehlici? Znamená to, že filozofické nástroje použité na rozvrat prirodzeného manželstva a prirodzenej rodiny môžu (=musia) byť použité aj na uzákonenie akéhokoľvek vzťahu ľudí založenom na láske. Kľudne by mal mať toto právo aj ten blbeček z Titanicu - neviem si spomenúť na jeho meno - uzavrieť manželstvo so stotisíc fanynkami. Ak ho budú milovať a on ich tiež - po preverení parametrov lásky úradom certifikovaného merania.
Láska však neprekvitá iba ľuďmi opačného pohlavia, rovnakého pohlavia, z času na čas sa pohlavia meniaceho, ale aj medzi pokrvnými príbuznými. Prijatie tézy o láske ako jedinom ukazovateli akceptácie vstupu do manželstva tak dáva právo na jeho uzavretie aj medzi otcom a dcérou, matkou a vnučkami alebo tým spomínaným blbečkom a jeho tristotisíc deťmi.

Láska ako základná podmienka pre vstup do manželstva tak dovolí redefinovanie nielen polygamie a incestu, ale aj zoosexuality a pedosexuality. Chcete snáď spochybňovať čistú lásku medzi oteckom a jeho štvorročným synčekom? Nie ste náhodou pedofób? Alebo neveríte na lásku medzi človekom a zvieraťom? Veď už vaše matere poznali príslovie o štvrnohom najlepšom priateľovi človeka a verte mi, nemali tým na mysli polohu manželky na barana.

Láska má mnohé podoby. Je láska ku krémešu, k motorkám, k exkrementom (o nej by mohol celé hodiny rozprávať LGBT aktivista pán Hitler)... Prečo nie aj právo nekrosexuálov na lásku? Prečo by ctiteľ mŕtvol a milovník pachu rozkladajúceho sa mäsa nemohol sa špacírovať po meste so svojou nebohou láskou, prípadne ten blbeček z nemohol mať právo na erotické párty v záhrade pána prezidenta s celou osádkou a posádkou Titaniku? Ak to bude z lásky?Popretie princípu "menej štátu".Všetky medziľudské vzťahy a formy sexuality by mali zostať vecou súkromnou. Je chybou, že sa títo aktivisti dožadujú demonštratívnych sobášov ako prejavov lásky adresovaných verejnosti. Máš niekoho alebo niečo rád - je to Tvoja vec. Neotravuj tým spoločnosť. Nezaťažuj tým spoločnosť. To, čo chýba v tejto propagandistickej téme je princíp zavedenia odluky sexuality od štátu. Pokiaľ sexuálnym socialistom zostali aspoň zbytky zdravého rozumu v hystérii bláznovstva, musia použitím logiky uznať, že potenciálne plodivý vzťah biologickej ženy a biologického muža môže vyústiť do neočakávaného príchodu detí v čase a množstve, ktoré tento pár môžu bytostne ohroziť na exustencii. Preto tá podpora forme manželstva v podobe, ako je vnímaná zdravo uvažujúcou časťou populácie. Usporiadanie vzťahov plodivého páru do manželstva tak vytvára prienik toho najlepšieho, čo socializácia vzťahov spoločnosti ponúka. To nie je diskriminácia iných, to je prienik zdravého rozumu.Prečo nie polygamia?Už čoskoro dorazí do médií argumentácia o prirodzenosti polygamie v prírode podobne, ako sa homosexualita pretláčala delfínmi, opicami "BoBo" alebo austrálskymi ovcami. Veď nie je pokrytectvom, ak ľudia sú donútení (!) žiť v manželstve a pritom majú viacero skrývaných mileneckých vzťahov? Ako len môže závidieť zhrbená žena svojej kamarátke, ktorá si do bytu pozvala ešte päť ďaľších párov mladých ženských rúk na radosť svojho urasteného manžela? Ako len dobre a rýchlo sa potom peria a varí, všetkým sa darí? A nie je to snáď až 5 násobne viac lásky pre dieťa majúcich 5 mám?
Človek sa dokáže sústrediť poriadne len na jednu vec. Ak robí 5 vecí naraz, neurobí žiadnu dokonale. A to platí aj v prípade, že tými vecami sú dámy.
Vynikajúci bloger Lukáš Krivošík píše, citujem:


Nakoľko mnohí z nás úspešne argumentovali, že ohľad na tradíciu nie je legitímnym dôvodom pre obmedzený prístup k manželským právam podľa rôznych skupín, nasledujúci krok sa zdá jasný. Mali by sme obrátiť naše úsilie k právnemu uznaniu manželstiev medzi viac ako dvomi partnermi. Je čas legalizovať polygamiu.“    
Ide o názor akademika Fredrika deBoera z Indiany, ktorý v piatok zverejnil na svojej stránke Politico Magazine. Vo svojom článku víta čerstvé rozhodnutie Najvyššieho súdu USA, podľa ktorého po novom už majú povinnosť sobášiť osoby rovnakého pohlavia všetky americké štáty. A zároveň nachádza ďalší „zdroj nerovnosti“, žiadajúci si štátny zásah pre jeho odstránenie.

Frederik deBoer nie je prvý ani jediný. Zrovnoprávnenie polygamie ale aj zoosexuálnych vzťahov je či bolo agendou mnohých LGBT aktivistov. Jedným z nich bol aj pán Kameny, aktivista, ktorého zásluhou bola homosexualita vyradená zo zoznamu chorôb - podvodom. Svojou troškou do mlyna prispel aj  Poliačik zo strany SaS, ktorý s v rozhovore pre RTVS vyhlásil, že s polygamiou nemá vážnejší problém.

Usmievavý český sexuológ Radim Uzel paradoxne rovnakými pychologicko-spoločenskými dôvodmi, akými sa ohradzuje pán Škoda pri ohajobe incestu, zdôvodňuje normálnosť polygamie. A doslova tvrdí, že:

Každý muž je už ze své biologické podstaty polygamním živočichem – tíhne k mnohoženství. Zatímco žena je schopna v životě porodit asi 12 – 14 dětí, muž může mít potomků tisíce – potřebuje k tomu ale více žen. Židovsko-křesťanská morálka zákonem předepisuje každému muži jednu ženu. Není to opatření biologické, ale sociální, politické a ekonomické. Většina světa umožňuje mnohoženství, vede to však k neblahým politickým důsledkům. Muži, na které se nedostanou partnerky, se radikalizují, jsou iniciátory revolucí a propadají terorizmu. Víceženství kvete také lépe v zemích větších ekonomických rozdílů mezi muži. Pro ženu je výhodnější být druhou nebo třetí partnerkou boháče než jedinou manželkou chudáka.”

Zdroje tu. (doporučujem prečítať)

Redefinícia manželstva tak prináša kultúrny prevrat spoločenského prostredia, ktorý logicky vyústi do redefinície Deklarácie ľudských práv a slobôd. Vyústením takého vývoja bude redefinícia hodnoty ľudského života a prirodzenosť vraždenia tak, ako je to v prírode bežné. Už dnes sme si zvykli na vraždenie detí v lone matky a počet obetí tohoto besnenia dosahuje číslo vysoko prekračujúce milardu. Krv miliardy najmenších ľudí je preliata pre šialenstvo konzumu a egoizmu. Dnes vraždíte deti do 12 týždňa od počatia. Dnes... A zajtra? Blázni opantaní ideológiou farieb dúhy prichádzajú s novými redefiníciami. Sekulárni humanisti volajú po práve matky zabiť svoje zdravé dieťa - len tak, ak sa jej zachce! Aj po narodení. Vraj pokiaľ to dieťaťko nemá sny, ciele a túžby, je len na úrovni mäsa, hydiny či králika. Jete mäso? Je tiež zo živých tvorov. Prečo teda nezabíjať aj narodené deti?Prečo?
Alebo "rozboríme sveta starý základ"
EU sa naviazala na zločinnú ideológiu homosexualizmu. Na pozadí ideologizácie štátov je patologická nenávisť voči poriadku veci a usporiadanosti sveta na základe zdravého rozumu a logiky. Liberalizmus a islamský štát spája nenávisť voči tomuto normálnemu svetu a možno stále hlasnejšie súhlasiť s pánom Čarnogurským tvrdiacim, že hlavné bremeno boja proti totalite liberalizmu je na pleciach kresťanov a Cirkvi.
Cirkev je zjavne poslednou baštou zdravého rozumu.
Ak vy si dávate otázky typu: Prečo by manželstvom nemohlo byť aj súžitie homosexuálov, potom iní si môžu dávať rovnako logické otázky: Prečo by manželstvom nemohol byť vzťah piatich ľudí, prečo by manželstvom nemohlo byť súžitie zvierat a ľudí. Prečo by manželstvom nemohlo byť všetko? Prečo sa môžu zabíjať deti do 12. týždňa a nie do 13eho? Prečo nie aj po 15.om alebo po narodení? Prečo nezabíjať nezamestnaných? Prečo nezabíjať dôchodcov, ak to ušetrí peniaze v štátnom rozpočte? Prečo nezabíjať škaredé ženy, keď sekulárni humanisti sa dožadujú vraždenia detí s vývojovými vadami a downovým syndrómom? Prečo nezabiť suseda, ak má v záhrade také pekné marhule alebo prečo nezabiť znásilnenú dievčinu, ak by Ťa mohla usvedčiť zo znásilnenia? Prečo platiť za faktúry, ak stačí veriteľa podrezať? Prečo platiť spravodlivú mzdu, keď legálne sa môže tunelovať a drancovať prírodné zdroje v Afrike vyspelou civilizáciou západu s redefinovanými manželstvami? Prečo zachraňovať utečencov topiacich sa v Stredozemnom mori, ak sú príťažou? Prečo nevyvolať vojnu na Ukrajine, ak zabezpečí pre EU gigantické zásoby čierneho uhlia v Doneckej panve? Prečo neprehliadať genocídu Arménov, ak nám Turci dodávajú lacné rifle? Prečo sa o niečo usilovať, keď život je len márnosť nad márnosť? Načo študovať, budovať, robiť skutky milosrdenstva, keď naša Zem a život na nej raz skončí v plameňoch slnečných?Moderná spoločnosť zavrhujúca Boha ako stredobod morálky, pravdy a bytia sa ocitá na rozbúrenom oceáne nezmyselnosti bytia. Kresťanstvo v tomto priestore a v mori chaosu a nezmyselnosti bytia prináša svetlo pravej skutočnej orietácie. Buď prijmeš to svetlo alebo sa roztrieskaš na skalách a skončíš v hlbinách temnoty násilia a smrti. Buď si zvolíš cestu prirodzenosti vzťahov alebo sa Tvojim zmyslom stane sebecká pôžitkovosť. Dráždenie nervov s cieľom vnímať príjemné bez nadväznosti na užitočnosť. Zmyslový klam zotročujúci bytie v závislostiach konzumu, návyku na slasti vedúcej k chradnutiu tela a duše.Moderná spoločnosť si zvykla. Zvykla si na cenzúru, idelogizáciu, manipuláciu. Zvykla si na prehliadanie utrpenia. Zvykla si na chvíľkovosť slastí. Zvykla si na plné koše rozkoše a blahobytu a tých, ktorým berie aj tie posledné omrvinky, necháva topiť v oceáne ľahostajnosti. Predefinovala pýchu na zdravé sebavedomie, ktoré pohŕda biedou. Namiesto pocitov súcitu s núdznymi nám dáva možnosť voľby - pohŕdanie prosiacimi. Lakomstvom ste nazvali drancovanie, no ľudí z vydrancovaných krajín nechávate utopiť sa v mori. Vyhadzujete miliony ton potravín a tvrdíte, že Zem neuživí všetkých. Lásku ste zamenili za smilstvo a zodpovednosť si kupujete v lekárňach. Obžerstvo skrývate pred hladujúcimi a ospravedlňujete ho právom na súkromie. Nechali ste sa paralyzovať lodivodmi štátov a netušíte, že sa stávate len smetím mocných. Ako dobre vypasené svine pred porážkou.

Za článok môžete zahlasovať na Vybrali.sme.skhttp://vybrali.sme.sk/c/LGBT-pritvrdila-Chceme-polygamiu-cast-02/

pondelok 29. júna 2015

Tiso a Kiska. Alebo keď sa bratia nestretnú v čase.

Článok venujem militantnému ateistovi Tomášovi Búranovi a správcovi portálu tzv. sekulárnych humanistov Humanisti.sk Jánovi Paradovi - na zamyslenie sa nad podobnosťou nacizmu, liberalizmu a sekulárneho humanizmu so žiadosťou o pouvažovanie nad dôsledkami.


Zdroj: Wikipédia


Jozef Tiso - humanista alebo darebák? 

Čo by ste robili inak na jeho mieste?


Opatrnosť, nedôvera, potreba spochybňovať nespochybniteľné. Stáva sa mi to vždy, keď mi ktosi predkladá predžuvanú tému ako nespochybniteľnú. Je to ako reflex. Získaný skúsenosťami. Ak vám ktosi vnucuje nevyvrátiteľnú pravdu o vine kohosi, buď ju slepo prijmete alebo zariskujete s vedomím, že budete čeliť útoku demagóga. Zatnem teda do živého:


Jozef Tiso - humanista alebo darebák?


S témou Slovenského štátu sa za čias, kedy si ateisti mysleli, že pojedli všetku múdrosť sveta a tvrdili, že boh neexistuje, lebo vraj veda to dokázala a teória Veľkého tresku bola považovaná za náboženskú propagandu ohrozujúca vedecký ateizmus, spájalo ako čarovný šém slovo klerofašizmus. Medzinárodne uznaný Slovenský štát mal titul takzvaný. A prezident Tiso bol vykresľovaný ako zločinec a darebák. Na zlosť všetkých pestrofarebných demokratov vynechám tieto mantry z učebníc dejepisu pre deti a mládež ako aj populistických prejavov politikov snažiacich sa nájsť zaľúbenie v pohľadoch europotentátov. Vynechám slovo klerofašizmus na zlosť všetkým, ktorých znalosti dejín sú prepísané týmto slovom ako zakázané texty slovným spojením "Prísne tajné!" Nechcem sa venovať nekonečným historickým dišputám o krivdách na všetkých všetkými.


Čo by ste robili vy na mieste pána prezidenta Tisa?


Skôr, než budete pokračovať v čítaní týchto riadkov, pokúste sa vo svojom vnútri zodpovedať tú otázku. Nechajte vplávať myšlienky bez obáv, že vás za ne vyhodia z práce a pripusťte, na okamih, aké by to bolo byť Tisom v čase rokov vojnových. Mať zodpovednosť za ľud, ktorému slúžite, čeliť moderizmu západnej Európy ako aj hrozbám vtedajšieho sveta.


Dvadsiate až štyridsiate roky minulého storočia prinášajú svetovú hrozbu z Ruska, po novom zo ZSSR. Hrôzy, ktoré prinášajú vtedajšie médiá, pošta, utečenci a svedkovia, sú strašnejšie, než si do tých čias vedel predstaviť pospolitý ľud. Hladomor, násilná kolektivizácia, dechristianizácia, búranie kostolov, ateizácia, presídľovanie a skok od feudalizmu ku socializmu prináša marxistickú diktatúru vrátane redefinície manželstva (doporučujem kliknúť). Komunistické myšlienky ohrozovali súkromné vlastníctvo najbohatších aj v západnej vyspelej Európe do takej miery, že priemyselníci v obave o boľševizáciu spoločnosti podporujú nástup pána Hitlera k moci. V Nemecku vzniká národný socializmus ako odpoveď na hospodársku, finančnú, politickú a morálnu krízu, inštitucionalizuje sa homosexuálne hnutie, sekularizuje sa spoločnosť. Myšlienky marx-leninizmu majú vplyv aj na masy proletariátu. Rusko sa stáva nepriateľom číslo jeden - ako dnes. Rusko sa stáva cieľom pochodu na východ za surovinami - podobne ako dnes. Priemysel potrebuje suroviny a nepotrebuje sociálne experimenty zvyšujúce nároky robotníkov. V neznesiteľných podmienkach robotníckej triedy sa šíria komunistické myšlienky. V tomto nebezpečnom kokteily vznikajú strategické rozhodnutia - rovnako ako dnes. Hitler sa dostáva k moci v relatívne slobodných voľbách. Posledné slobodné voľby pred Druhou svetovou vojnou sa konali v roku 1933, vtedy ešte vo Vajmarskej republike a víťazom sa stáva NSDAP. Na druhom mieste skončila Sociálna demokratická strana - (18,3%) a na treťom ateistická strana - Komunistická strana Nemecka (12,3%). Nacizmu dnešní militantní ateisti tak radi dávajú nálepku - kresťanský. Aký ale bol skutočný volebný zisk kresťanov? Kresťansko-sociálna strana (CSVD) získala "až" 1% hlasov. Hovoriť teda o klerofašizme nebude až tak - nech židovskí priatelia odpustia - kóšer. Ani národniari Nemecka, teda Nemecká ľudová strana nezískala významnejšiu podporu obyvateľstva - len 1,1%. S trochou nadsázky v Nemecku v roku 1933 vyhrali "ficovoliči", KDH a SNS prepadlo. Ak nájdete odvahu v hľadaní týchto paralel pokračovať, neujde vám podobnosť politických preferencií tej doby a dneška.
Z "Ameriky" prichádzajú do vyspelej západnej Európy nové náboženské protestantské sekty - podobne ako dnes - ktoré svojou agresívnou teológiou vyrušovali verejnosť. Svedkovia jehovovi prichádzajú s tézami o nenosení zbrane, odmietaní vojenskej služby, odmietaní chirurgických úkonov ako aj úkonov zachraňujúcich život. Hitler bojuje proti alkoholizmu, drogám, propaguje zdravý životný štýl (sám bol abstinent a vegetarián). Podobné trendy sú v móde predsa aj dnes. Adolf Hitler robí skutočnú sociálnu politiku a ľud ho miluje. Nebojte sa týchto slov. Zvyšuje sa životná úroveň. Podobne ako liberáli dneška opásaní do dúhového kimona má dobré vzťahy s homosexuálmi. Zakladateľmi nacizmu sú z veľkej časti práve urastení homosexuálni muži drsňáckeho vzhľadu a predsedom Robotníckej strany je kto iný ako Röhm.
(doporučujem kliknúť). V roku 1921 sa stáva Hitler predsedom Robotníckej strany a premenováva ju na NSDAP. Jeho blízkym spolupracovníkom je práve Röhm. V knihe Vzostup a pád Tretej ríše sa dočítame, citujem:

"...že Röhm byl „zavalitý voják s prasečíma očkama a býčí šíjí … a, jako mnoho prvních nacistů, homosexuál.“
Hitler bol teda viac ako závislý na svojom predchodcovi a kamrátovi Röhmovi. Sám Hitler trpel sexuálnou úchylkou - vzrušovali ho exkrementy. Dnes by sme ho mohli - slovníkom dnešnej doby - zaradiť ku queer komunite.
Adolfa Hitlera by v tej dobe, ak by žila, volila zrejme aj naša známa riaditeľka výboru pre rodovú rovnosť. Nemusíme ju menovať. Oľga Pietruchová tiež z hĺbky duše pohŕda bismarkovým trojitým "k" - kinder, kirchen, kitchen. Pán Hitler otvára armádu aj pre dámy, legalizuje potraty a antikoncepciu - iste, potraty sú len pre menej cenné slovanské národy -, pre duševne chorých prichádza program eutanázií a nútených sterilizácií. Behá vám z toho čítania mráz po chrbte? Predseda strany SOĽ a organizátor petície za odluku pán kapitalista so srdcom na ľavej strane Štefan Sládeček nie tak dávno navrhoval nútené sterlizácie pre nezamestaných aj u nás. To, čo nechcú čítať (dnešní poblúdení pravičiari neznalí súvislostí) je skutočnosť, že SaS plní sny nacistov a napĺňa ich ciele do bodky - práve v ľavicových témach eutanázií, odluky a potratov. Čo myslíte, komu by dal dnes Hitler svoj hlas ak nie Sulíkovi?
Adolf Hitler v snahe obmedziť vplyv cirkví (aké podobné s dnešnými liberálmi a sekulárnymi humanistami) zavádza odluku. Médiá denno-denne prinášajú správy o pedofilných aférach v klére - po vojne sa nájdu dokumenty potvrdzujúce, že šlo o propagandu Goebelsa. Nič vám to nepripomína? Zo škôl sú odstraňované kríže, je zakázaná podstatná časť náboženskej tlače.
Zo zaostalého východu sa valí pohroma - komunizmus. Z vyspelého západu sa valí pohroma - nacizmus.  Vráťme sa teraz k pôvodnej otázke:

 Predstavte si, že ste Tiso. 


Kam v tých osudných rokoch geopoliticky nasmerujete štát? Ako sa budete správať?
V roku 1939 získal slovenský národ akú-takú slobodu a samostatnosť. Pravdou je, že výmenou za mier stráca značnú časť územia. Je tiež pravdou, že druhú svetovú vojnu Slovensko obskákalo relatívne pokojne, najmä čo sa týkalo Bratislavy - akokeby vojna našu krajinu len míňala. V roku 2004 Slovensko stráca svoju samostatnosť a stáva sa protektorátom EU. Jeho zvrchovanosť zaniká. Po celonárodnej propagande a politickej zhode všetkých politických strán vstup podporili občania v referende. Pripomeňme si, že referendum bolo platné len tesne 52% hlasov. Kým Slovensko muselo splniť náročné politické a ekonomické požiadavky, na Ukrajinu sa nekladú takmer žiadne požiadavky - okrem nutnosti zachovať pre EU gigantické ložiská kvalitného čierneho uhlia v Donbase.
Slovensko krátko po osamostnení sa stáva členom agresívneho vojenského zoskupenia. Napriek odkazu Nežnej revolúcie, že si Slovensko zachová neutralitu. Vojaci NATO sú nám predkladaní ako mierotvorcovia podobne, ako za Slovenského štátu boli takto prezentovaní vojaci priateľského nemeckého národa.
Nemecká vláda finančne podporuje hospodársky rozvoj Slovenského štátu. Jej zásluhou je vybudovaná moderná železničná trať zo západu na východ. Vtedy ešte nikto netušil, že bude slúžiť na tranzit wehrmachtu... Modernú železnicu potrebujeme aj dnes a niet divu, že nám EU tak štedro na ňu prispieva. Vojaci NATO sa chcú tiež voziť ako tí z wehrmachtu...


Čo by ste robili, keby ste boli slovenským prezidentom? Tisom vtedy a Kiskom dnes?

 V prípade prezidneta Tisa máme historickú skúsenosť. V prípade Kisku by sme mali z historickej skúsenosti čerpať. Lebo slovami klasika: Kto sa nepoučí na dejinách, musí si ich zopakovať.
Prezident Tiso bol a zostáva najbľúbenejším a najváženejším prezidentom, akého sme kedy mali. Nepíšem to preto, že by som ho chcel glorifikovať. Píšem to preto, aby som poukázal na to, akých slabých prezidentov sme mali od čias Slovenského štátu. To nie je vina Tisa. To je len smutná štatistika. Prezident Kiska sa rozhodol robiť pre západ ľúbivú politiku. Podobne ako Fico chce byť dobrý politik. V očiach verejnosti a servilný voči spoločensky akceptovaným hyenám. Škoda, že viac ľúbivý pre západ ako zásadový pre pravdu.
Dnes sa píše rok 1935, alebo už1940...? Rok 1941, konkrétne noc z 21.júna na 22.júna nás zrejme ešte len čaká. Že sa akosi zabudlo pripomínať si prepadnutie ZSSR vojskami prababičky dnešnej EU.

Zdroj: internet, autor


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Autor článku pochádza z rodiny, ktorej sa bytostne dotkla realita koncentračných táborov. Článok nie je glorifikáciou Jozefa Tisa, Slovenského štátu ani nacizmu. Je úvahou v súlade so slobodou slova podnecujúcou a pestujúcou v čitateľovi zmysel pre hľadanie súvislostí.

Za článok môžete zahlasovať na Vybrali.sme.sk tu: http://vybrali.sme.sk/c/Tiso-Kiska-Alebo-ked-sa-bratia-nestretnu-v-case/

streda 24. júna 2015

Za cenzúru v Pravde odmena alebo Blaha (Smer-SD) verzus Goebels - kto je horší?21.júna sa v reprezentatívnych priestoroch Primaciálneho paláca konala slávnosť. Ateisti tam prišli osláviť deň slnečného kultu - letný slnovrat. V tento deň sa zlietajú najnetolerantnejší ideológovia kultúry smrti a ikony neokomunizmu u nás - koná sa sabat komunistických pohrobkov a eštébakov toho najodpornejšieho druhu. Spoločnosť Prometheus už po ôsmy krát zvoláva svoje najvernejšie ovečky a baranov na rituál odovzdávania ocenení tzv. Humanista roka. Vznešený názov ocenenia je kamuflážou. Pôvodný úmysel oceňovať ľudí konajúcich skutky ľudskosti (napr. v roku 2009 ju dostala organizácia Liga proti rakovine, ktorú neskôr fanatickí LGBT aktivisti Weisenbacher, slečny Fábryová a Schlesingerová alebo Veselovský označili za homofóbnu organizáciu a obetavú prácu doktorky Sirackej - riaditeľky Ligy proti rakovine - označili za špinavú nezasluhujúcu si pozornosť donorov) sa tak posunul a dnes sú oceňované skutky nenávisti. Medzi odmenenými nájdeme eštébakov, ľudí sympatizujúcich a glorifikujúcich totalitný režim spred roka 1989, hulvátov s krčmovým slovníkom...

V roku 2015 sa tak stáva Humanistom roka akási Norika Slišková. Na blogovisku Pravdy som pôsobil krátko pred referendom. Za slušnú a vecnú diskusiu a kultivované blogovanie som si zaslúžil - ban. Moje príspevky v tej dobe patrili medzi najčítanejšie a najdiskutovanejšie a nájdete ich na tomto blogovisku. Norika Slišková sa na manipuláciách s verejnou mienkou podieľala priamo. V denníku Pravda pracuje aj slečna Hana Fábryová. Po zmazaní mojich blogov si táto slečna na svojom fcb-profile s úľavou pochvaľovala rozhodnutie Pravdy rušiť blogerov narúšajúcich dúhovú auru. Sloboda slova tak dostala na Slovensku na frak. Už sa za neslušný text nepovažuje primitívne vyjadrovanie, napr. tie vysokej štátnej úradníčky a rovnako nositeľky Humanista (!) roka - to sa považuje najviac za hraničiace s neslušnosťou. Neslušný text napíšete vtedy, ak svojimi úvahami alebo nebodaj otázkami usvedčíte postkomunistických potentátov či marxistických pätolizačov z klamstiev a zavádzania. To horšie je, ak vecnými argumentami spochybníte homoideologizáciu spoločnosti - je to najhorší blasfemický zločin v súčasnosti. A tak vážený pane, kolaborujte, ak chcete byť na výslní.

Podľa pána Jána Paradu, administrátora portálu tzv. sekulárnych humanistov, záštitu nad touto ateistickou atrakciou prevzal poslanec za Smer-SD - Ľuboš Blaha. Pokiaľ je vám to meno akosi povedomé, tak ide o toho istého Blahu, ktorý si z najnavštevovanejšieho mládežníckeho portálu na Slovensku, Azetu, urobil miesto propagandy a kultu osobnosti. Ano je to ten vševedko, ktorý sa vie vyjadriť k akejkoľvek téme bez toho, aby jej porozumel. Jeho povrchnosť a zúrivosť súčasne sa tak stala štandartom rozhľadenosti. Kto mu tie jeho politické kecy ešte žerie? Samozrejme ako inak osoba zaštitujúca odovzdávanie cien za slobodu slova ku svojim plytkým komentárom diskusiu nikdy nepovolí... Ano, aj taká je sloboda slova na Slovensku. Sloboda jedných nemôže byť spochybnená slobodou slova druhých. Súdruhovia si redefinovali nielen slovo humanizmus (pôvodne ľudskosť, dnes vraj iba ateizmus!), manželstvo, lásku... ale redefinovali si aj slobodu slova - na nespochybniteľnosť toho vlastného.

A Ty občan - mlč!
____________________________________________________________
Za článok môžete zahlasovať tu: Vybrali.sme.sk