streda 4. februára 2015

Tretia otázka referenda – dokedy budú nosiť kresťanov bociany?

V posledných dňoch som vám ponúkol svoje zamyslenia k prvej a druhej referendovej otázke. Články zjavne zarezonovali a v diskusiách som nenašiel argumentačne významnejšie výhrady. Keďže sa k článku vyjadril aj kapitalista so srdcom na ľavej strane, predseda Strany občianskej ľavice Štefan Sládeček,  a to tak, že mi vynadal do zmrdov, usudzujem, že išlo o dobré texty. Ponúkam vám teda tretí text, ktorý je vyjadrením k výhradam liberálov k tretej referendovej otázke.

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?


Tvrdenia, že Aliancia za referendum chce zabrániť tomu, aby boli deti pravdivo informované o záležitostiach sexuality, sú otvoreným klamstvom. Rovnako ako aj tvrdenia, že dnešné deti vďaka RKC nemajú sexuálnu výchovu sú hanebnou idelogickou lžou. Sexuálna výchova je totiž aj dnes súčasťou učebných osnov a integrovaná do viacerých predmetov.
To, po čom volajú stúpenci kultúry života, je výchova k zodpovednému rodičovstvu. Jej súčasťou sú aj tematické okruhy,ktoré pokrýva sexuálna výchova. Sexuálna výchova ako samostatný predmet sa potom javí ako zbytočný – lebo je už (alebo by bol súčasťou) integrovaný do zrozumieľnejšieho predmetu – Výchovy k rodičovstvu.
Fanatické nástojenie na samostatnom predmete vychovy k sexualite vo mne vzbudzuje pocit, ako keby liberáli zabudli, že (ich) ľudské telo je tvorené aj inými orgánmi, ako je orgán pohlavný.
Vráťme sa teraz k podstate – učebnici liberálnej výchovy.
Pre tých, ktorý ešte nemali to “šťastie” nazrieť do textu, prosím, tu si ho môžete pozrieť celý:
(Kliknutím na link sa vám načíta súbor o veľkosti cca 2,4MB)http://www.rodicovstvo.sk/sexedu/Metodicka_prirucka_pre_ucitelov.pdf
Autormi tejto knihy su  Lenka Rovňanová, Ivan Lukšík, Ľubica Lukšíková. Kniha sa nachádza na portále Rodičovstvo.sk.
Poznáte portál Rodičovstvo.sk? Teraz po novom na adrese https://rodicovstvo.wordpress.com/, teda inak Spoločnosť pre plánované rodičovstvo
Normálne uvažujúci človek by predpokladal, že na tomto portále sa dočítate, ako sa stať zodpovedným rodičom. Opak je však pravdou. Portál, ktorý propaguje liberálnu učebnicu sexuálnej výchovy, vám paradoxne povie, ako sa rodičom – NESTAŤ!
Vnímanie sexuality je rôzne a je vo svoje podstate ovplyvnené nastavením morálky jedinca. Preto nemožno oddeliť od seba hodnotovú výchovu detí, ktorej výber umožňuje rodičovi Deklarácia základných ľudských práv a a slobôd ako aj rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý rovnako potvrdil, že rodičia majú právo vybrať svetonázorovú výchovu podľa svojho presvedčenia. Alfa-omega – právo rodičov zasahovať do výchovno-vzdelávacieho programu tu je zakotvená v nadradených zákonoch.
Spoločnosť pre plánované rodičovstvo zodpovedné za vydanie učebnice sexuálnej výchovy si však nárokuje na zjednotenie sexuálnej výchovy – ako inak, pod direktívou Spoločnosti pre plánované rodičovstvo. Túto Spoločnosť založila Oľga Pietruchová a bola v nej dlhoročnou  riaditeľkou.

Čo vadí?

Oľge Pietruchovej vadí postoj KBS. Prekáže jej, že sexuálna výchova je by mala byť integrovaná do výchovy k rodičovstvu. No bodaj by aj nie – Oľga Pietruchová známa svojou protikresťanskou posadnusťou totiž na knihe spolupracovala. Že jej meno sa neuvádza medzi autormi:) A vy by ste chodili s červeným súknom pomedzi býky?

Poznámka oponenta: Nevadí liberálom, že nemáme aj samostatné predmety ako výchova k dýchaniu, výchova k tráveniu, výchova k vylučovaniu žlče?

Hovorca KBS Jozef Kováčik tvrdí, že pre katolícku cirkev je výchova k zodpovednému manželstvu dôležitá a aktívne sa jej venuje. Ako príklad uvádza program od lektorky Wandy Papis Láska a život, schválený ministerstvom školstva, respektíve vzdelávací programTeenSTAR (oplatí sa kliknúť).

Dôstojnosť človeka je limmitovaná aj jeho vzťahom k sexualite, životu a smrti, teda ľudský život má rovnakú, rozumejte absolútnu hodnotu od počatia až po prirodzenú smrť. Liberálna sexuálna výchova toto popiera.

Sexualita sama o sebe nie je morálnou hodnotou. Takou sa stáva až v spojení s výchovou k rodičovstvu.

Liberálna výchova k sexualite je predmetom vytrhnutým z kontextu. Jej obsah je zredukovaný na získanie sexuálnej gramotnosti a prevenciu pred nechráneným sexom, sexuálne prenosnými infekciami, neželaným tehotenstvom, sexuálnym násilím, sexuálnym zneužívaním a tak ďalej.“


Liberálna sexuálna výchova ďalej nevystríha pred dôsledkami skorého sexuálneho a promiskuitného života a z toho vyplývajúcimi citovými zraneniami. Ako keby autori ešte nikdy nič nepočuli o tragických samovraždách zapríčinených nešťastnými mladistvými láskami.

Oľga Pietruchová namieta a tvrdí, že: …Tvrdenia, že veriaci rodičia si neprajú takéto vyučovanie, neobstoja, keďže materiály boli určené pre etiku, nie náboženstvo. My máme tiež výhrady voči tomu, čo sa vyučuje na náboženstve, napriek tomu sa do toho nestaráme. Prečo sa teda oni starajú do etiky? Žijeme v sekulárnej spoločnosti.“


Tieto vyjadrenia sú však hrubou demagógiu a usvedčuje ju z nej aj vynikajúci bloger Miroslov Lettrich v článku Ako sexuálna výchova slovenských “liberálov“ usvedčila. Opäť citujem:
“Toto tvrdenie je demagógiou a usvedčuje ju z nej stanovisko ministra školstva prezentované v tom istom článku: „Sexuálna výchova je dnes zapracovaná do štátneho vzdelávacieho programu v rámci predmetov ako prvouka, biológia, etika, a najmä do inovovaných učebných osnov Výchovy k manželstvu a rodičovstvu.”
Teda nie je pravdou, že občanov tohoto štátu nemá byť čo do osnov liberálnej sexuálnej výchovy,ak táto má byť nanútená direktívou ako zjenocujúca pre všetkých bez ohľadu na ich hodnotové ideály

Presadiť jednotnú sexuálnu výchovu je nemožné bez porušenia Deklarácie ľudských práv a slobôd ako aj vyjadrenia Ústavného súdu k právu na výber vierovyznania rodičmi pre svoje deti.

Čo sa ešte nedočítate v liberálnej sexuálnej výchove?

Nedočítate sa tam napr.to, že homosexualita je rizikový faktor pri šírení neliečiteľného a smrteľného vírusu HIV spôsobujúceho ochorenie AIDS. Toto riziko nie je nijako zanedbateľné, práve naopak.  Použitím prepočtov údajov z portálu Verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa dostanete k závratnému číslu 6460 %. Ano, vážení, tento údaj sa vzťahuje na Slovenskú republiku a vyjadruje, o koľko percent je pravdepodobnosť nakazenia vírusom HIV väčšia pri pohlavnomm styku dvoch mužov ako pri pohlavnom styku muža a ženy. Liberálna sexuálna výchova tento fakt – TAJÍ!!!!

V zmieňovanej sexuálnej výchove sa nedozviete o tom, že umelé oplodnenie nesie so sebou zvýšené riziko rakoviny a ani sa tam nedozviete, že deti adoptované homosexuálmi, ktoré sú kŕmené náhradnou výživou, sú viac náchylné na alergie potravín a ďaľšie komplikácie. Lebo najlepšou výživou je materské mlieko od jej vlastnej biologickej matky. Nedozviete sa tam, že manželstvo je potenciálne plodivý zmluvný vzťah biologickej ženy a biologického muža a nie súžitie dvoch mužov alebo parta kamarátov chodiaca do krčmy. Bolo by to predsa lgbtisticky nekorektné.
Nedozviete sa, že potrat je vraždou. Ale len prerušením (ukončením) tehotenstva.

Akú sexuálnu výchovu nechceme?

Príklady zo sveta nech sú poučením aj pre nás a výstrahou pre tých najotrlejších liberálov.
Učiteľka v Kanade sa vžila do svojho poslania až do takej miery, že okrem osobných nákresov penisu na školskú tabuľu (akoby to nestačilo v učebnici) vytiahla pred šokovanými žiakmi sexuálne pomôcky a na údiv všetkých nimi predvádzala žiakom masturbáciu. Iné učiteľky vzali hodinu liberálnej sexuálnej výchovy ešte kreatívnejšie a pred šiestakmi sa jednoducho vyzliekli – donaha. Sexualizácia detí už od predškolského veku sa na západe uskutočňuje aj prostredníctvom televízie Švédskym deťom na verejnoprávnej televízii spievajú penisy a vagíny. A nový prípad je opäť zo Švédska : Západná kultúra je posadnutá prezentovaním pohlavných orgánov deťom. Svoj škandál má za sebou aj liberálne Francúzsko. Deťom do škôl ponúka a distribuje ako učebnú pomôcku s názvom Tous à poil – Všetci nahí. Cieľom tejto knihy je vraj učiť deti o ľudskom tele, viesť ich k rovnosti medzi pohlaviami… A vzali to zostra – v knihe sú jednoducho postavičky úplne nahé. O obsahu tejto knihy asi napovie viac jej paródia, ktorá je už tiež na internete dostupná. UNESCO odporúča indoktrinovať deti argumentami, prečo má byť potrat legálny, o bezpečnosti masturbácie či o rodových stereotypoch v pornografii (nie o jej škodlivosti).
Max Kašparů dodáva: Deti si nevedia zaviazať šňúrku a chceme, aby zvládli navliekať kondóm… Ako vysvetlenie použijem názor známeho a slávneho rakúskeho psychoterapeuta Viktora Frankla, ktorý povedal: “Keď spoločnosť stráca zmysel svojej existencie, v túžbe nájsť liek proti emocionálnej prázdnote – vrhne sa zúrivo na sex.” Frankl zdôrazňuje, že spoločnosť začína pretvárať sex, ktorý bol do tej doby niečím skoro posvätným, k niečomu, čím by nikdy nemal byť – odpoveďou na vnútornú prázdnotu človeka. Hovorí tiež, že človek má vo svojom vnútri dve základné ľudské potreby: potrebu dôvernej lásky a potrebu bezpečia. Ani jedno, ani druhé – nejde nahradiť sexom.
Zmieňovaný bloger pán Lettrich sa trefne pýta: Cieľom tejto príručky je podľa jej tvorcov „pomáhať deťom a mladistvým pri rozvíjaní sexuality”čo znamená aj to, že „deti a mládež by sme mali podporovať pri ich pokusoch v oblasti sexuality a vzťahov a nepokúšať sa pritom uchrániť ich pred nepríjemnými skúsenosťami”Je skutočne v poriadku, keď si metodická príručka kladie takéto ciele?
Je to necelý rok, čo sa na Slovensku objavili bilboardy s nápisom Sexuálna výchova pre deti vo veku 0-4 rokov má učiť: „potešenie z dotýkania sa svojho tela, skorú detskú masturbáciu.”Bloger Mihalík sa pozastavuje nad reakciami rodičov, lebo sa tam dočítajú o detskej masturbácii. A ďalej pokračuje: “Na druhej strane sa zdá, že im vôbec nevadí, že podľa WHO by mali ich vlastné deti (a to už vo veku 0-4!) dokonale ovládať tento pojem. Prečo sa sťažujete? Medzičasom bola na bilbordy podaná sťažnosť. Verejne sa chcem opýtať toho dotyčného ako aj každého, ktorý má chuť podať na bilbord sťažnosť, že prečo sa sťažujete na autorov bilbordov a nie na WHO? Prečo Vám prekáža predčasná sexualizácia na bilborde, ale predčasnú sexualizáciu na sexuálnej výchove nechávate nepovšimnutú? Ja som rád, že sú bilbordy, ktoré na to upozorňujú, lebo keď sa to dostane do škôlok a jaslí, tak bude neskoro.”

Ako si teda predstavujú kresťania ale aj ateisti kultúry života korektnú sexuálnu výchovu?

Na  stránkach KBS nájdete aj texty venované tejto problematike.Je dobre si ich prečítať. Preto, aby ste, sme, vedeli, čo o sebe učí Katolícka cirkev sama a neosvojovať si bludy a klebety, ktoré o kresťanoch a Cirkvi šíria tzv. ľudsko-právni aktivisti za všetky drobné. Posvätná kongregácia pre katolícku výchovu vydala a zverejnila výchovné smernice, v ktorých načrtla sexuálnu výchovu. V úvode sa píše:

Harmonický rozvoj ľudskej osobnosti postupne odhaľuje v človekovi obraz božieho dieťaťa. „Správna výchova sa usiluje rozvíjať ľudskú osobnosť so zreteľom na konečný cieľ človeka“. Keď druhý vatikánsky koncil rokoval o kresťanskej výchove, poukázal na nevyhnutnosť dať deťom a mladým „pozitívnu a múdru sexuálnu výchovu“

Je to dôkaz, či Cirkev nie je proti sexuálnej výchove, ako tvrdia kresťanofóbni liberáli.

Ján Drávecký v článku Kresťanská pedagogika píše, citujem:

Všetkým kresťanským rodičom a vychovávateľom, ktorí to úprimne myslia so sexuálnou výchovou radíme ako výbornú publikáciu s touto tematikou knihu Trblietanie dotyku, ktorej autorom je MUDr. Oldřich Pšenička (vydalo Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 1997).

Pán Drávecký uvádza aj niektoré zásady, ktoré je potrebné dodržiavať pri správnej
sexuálnej výchove detí a mládeže:
sexuálna výchova má byť pravdivá; pravdivosť pri tom nespočíva v samotnej informácii o sexualite, ale vo formácii – v utváraní postojov ku sexualite a zodpovednému konaniu. Informácie majú byť primerané veku dieťaťa, jeho chápavosti.
pre zodpovednú sexuálnu výchovu nestačí len výchovné poučovanie; všetky názory, s ktorými sa dieťa stretáva – napr. na rodinu, na počet detí v rodine, na sexualitu, na manželskú vernosť, na medziľudské vzťahy, na pomoc druhým – bude hodnotiť podľa skúsenosti, ktoré získalo v živote s rodičmi, súrodencami a ostatnými zo svojho najbližšieho okolia. Až na základe dobrých skúseností môžeme dávať dobré poučenia. Na začiatku pravdivej a zodpovednej sexuálnej výchovy detí sú dobré príklady (predovšetkým rodičov), ktoré vyvierajú z celého dobrého svedectva života rodičov.
pravdivé a včasné odpovede na otázky dieťaťa; neslobodno sa vyhýbať odpovediam na otázky detí (ako som prišiel na svet, iné otázky súvisiace so sexualitou), je žiadúce aby sme sami navodili vhodnú chvíľu s priaznivou pohodou pre rozhovor s dieťaťom (napr. o tom, ako sa mama s otcom zoznámili, čo sa dialo na svadbe, ako to bolo s jeho narodením a pod.). Odpovedať treba spôsobom primeraným veku dieťaťa. Z obsahu otázok vyplýva, že takéto rozhovory patria do rodinného prostredia.
učiť deti zdravej hanblivosti; už v predškolskom veku si deti uvedomujú rozdielnosť pohlavia a pohlavných orgánov u chlapcov a dievčat. Pred vstupom do školy sa odporúča skončiť so spoločným kúpaním súrodencov rôzneho pohlavia.
v rámci rodinnej výchovy využiť tehotenstvo na výchovu k rodičovstvu; skutočnosť, že je mamička tehotná treba primerane, vo 28 vhodnej situácii ale čo najskôr oznámiť deťom. Deti treba vhodným spôsobom vtiahnuť do atmosféry radostného očakávania narodenia malého dieťatka, ich súrodenca počas celej doby tehotenstva.
pre dobrú sexuálnu výchovu je nevyhnutné, aby deti boli najskôr poučované doma, od rodičov; v škole sa deti v rámci vyučovania biológie človeka dozvedia skôr informácie o stavbe pohlavných orgánov – aj tu sa musia rešpektovať kresťanské morálne normy a etika. Kresťanský učiteľ má vysvetliť, obhájiť a presvedčiť svojich žiakov, že je pre nich z mnohých závažných dôvodov jedine prospešné, keď sexuálnu aktivitu odsunú až do veku, kedy so svojim partnerom budú schopní možného potomka zaistiť hmotne i duchovne.
sexuálna výchova má byť súčasťou preventívnej výchovy, ktorá je viac sústredená na predchádzanie zla telesného (pohlavné choroby), duševného (duševné choroby) a duchovného (hriech), ako na ich liečenie. rodičia majú právo, aby boli dopredu oboznámení s obsahom sexuálnej výchovy v škole; sexuálna výchova detí v škole má byť v súlade s mravnými hodnotami rodičov a rodičom nemôže byť ľahostajné to, ako sú vychovávané ich deti.

V kníhkupectvách je viacero dostupných titulov reflektujúcich požiadavky kultúrnej spoločnosti na sexuálnu výchovu. Okrem spomínanej knihy Trblietanie dotyku je to aj Teológia jej tela a Teológia jeho tela.


Tak si to teda zhrňme:

Nie je pravdou, že referendum má za cieľ zakázať sexuálnu výchovu  a nie je pravdou, že na školách sexuálna výchova dnes nie je.

Ak liberáli tvrdia, že kresťanov nosia bociany, potom liberálov nosia chromé vrany :-)

V texte sú použité úryvky z konceptu určeného pre portál TvojOponent-Obrana kresťanstva.Za článok môžete zahlasovať tu:  Vybrali.sme

4 komentáre:

 1. Chromík je proti ochrane detí:
  Každé dieťa si zaslúži byť chránené
  Anton Chromík v relácii Noviny Plus na TV JOJ v súvislosti so sexuálnym zneužívaním detí povedal: „...to, aby ste učili 99 % alebo 100 % detí o sexuálnom zneužívaní na to, aby ste odhalili nejakých tých pár % sexuálnych zneužívateľov, je hlúposť.“

  Takže Chromík je za to, aby deti mohli ľahšie zneužívať.
  To je cieľ kampane.
  Čistá zvrátenosť...

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Odpovede
  1. V čom presne je logický klam?

   Odstrániť
  2. V tomto:
   Cituejm:"Takže Chromík je za to, aby deti mohli ľahšie zneužívať.
   To je cieľ kampane.
   Čistá zvrátenosť..."

   Odstrániť