streda 1. júla 2015

LGBT- friendly Zoltán Mikeš: Polygamia nestačí. Ano, ide nám o zničenie manželstva!

Včerajší komentár Zoltána Mikeša s názvom: Manželstvo? Zbytočný rituál, zrušiť! o nevyhnutnosti zničenia rodiny bol úprimným priznaním sa k ideám Manifestu komunistickej strany. Tí, ktorí ho čítali, už chápu, v čom pramení tá servilnosť komunistických a liberálnych strán a mimovládiek k ľuďom posadnutých nenávisťou voči Cirkvi, ideám vlastenectva, národnej spolupatričnosti, kresťanstvu a pravde.

Zolo Mikeš rýchlejšie píše ako myslí. Aj preto čitateľ, ktorý rýchlejšie myslí ako Mikeš píše, musel povytiahnuť obočie nad pračudesnými vetami. Napríklad nad touto, citujem:
Ako sociálny liberál však verejne deklarujem, že aj to je málo (má na mysli minulotýždňovú výzvu na uzákonenie polygamie v SŠA - vsuvka TvojOponent). Mojím cieľom je úplné zrušenie manželstva ako podvodného rituálu, ktorý nemá s láskou nič spoločné.
V prvej dekáde februára tohoto roka ten istý Zoltán Mikeš podporuje neúčasť v referende v snahe zmariť jeho platnosť a v poreferendovom komentári Kresťania nemusia byť nepriateľmi progresívnej ľavice cucia z prsta, keď prehlasuje, že na Slovensku 20% občanov považuje homosexuálov za nepriateľov a ohrozenie štátu. Mikeš vo svojich pseudoštatistických kotrmelcoch vytriedil 10% katolíkov, ktorí sa zúčastnili referenda len preto, že farárko prikázal a víťazoslávne zverejňuje svoj objav - na Slovensku je 10% obyvateľov tvoriacich tvrdé homofóbne jadro.
Zolo Mikeš chce pre homosexuálov manželstvo. Ten istý Zoltán Mikeš chce o pár týždňov neskôr manželstvo zrušiť.
Zolo Mikeš zredukoval manželstvo na tri potreby, citujem: Stačí láska, sex a kompromisy.
V dobe predreferendovej sa potreba uzákonenia manželstiev pre homosexuálov zdôvodňovala potrebou vysporiadania si majetkových záležitostí, dedenia či nahliadania do zdravotných kariet. Prešlo pár týždňov a lgbťák Mikeš rovnakými argumentami, ako onoho času oponovala AzR, zdôvodňuje zbytočnosť inštitútu manželstva. Neveríte? Zacitujem:
Argument, že vďaka manželstvu má rodinný príslušník právo prístupu k chorému partnerovi v nemocnici, či smie po jeho smrti dediť, ten tiež neobstojí. Dvaja ľudia si – podobne ako väčšinu iných vecí – môžu všetky tieto podmienky spolu dohodnúť aj predtým, než začnú spolu žiť iba tak, z lásky, bez papiera a nadivoko. Overenie podpisu u notára na takýchto zmluvách a splnomocneniach stojí pritom iba pár eur.


Vráťme sa teraz k Manifestu komunistickej strany.

Čo hovorí Marx v Manifeste komunistickej strany o rodine?

Keď vo svojej zištnej predstave premieňate svoje výrobné a vlastnícke vzťahy, ktoré sú historický podmienené a v rozvoji výroby prechodné., na večné zákony prírody a rozumu, robíte to isté, čo všetky zaniknuté vládnúce triedy. Čo chápete keď ide o antické vlastníctvo, čo chápete, keď ide o feudálne vlastníctvo to už neviete pochopiť, keď ide o buržoázne vlastníctvo.
Zrušenie rodiny! Aj najkrajnejší radikáli sa pohoršujú nad týmto hanebným úmyslom komunistov. Na čom je založená terajšia buržoázna rodina?
Na kapitáli, na súkromnom zisku. Úplne rozvinutá jestvuje len pre buržoáziu jej doplnkom je však vynútený bezrodinný život proletárov a verejná prostitúcia.
Pravda, buržoázna rodina zanikne spolu s týmto svojím doplnkom a oboje zmizne so zánikom kapitálu.
Vyčitate nám, že chceme zrušiť vykorisťovanie detí ich rodičmi? Priznávame sa k tomuto zločinu.
Vravíte, že chceme zrušiť najnežnejšie vzťahy medzi ľuďmi, keďže mienime nahradiť domácu výchovu spoločenskou.

A či nie je aj vaša výchova určovaná spoločnosťou? Nie je určovaná spoločenskými vzťahmi, v ktorých vychovávate, priamym či nepriamym zasahovaním spoločnosti, zasahovaním prostredníctvom školy atď.? Komunisti si nevymýšľajú vplyv spoločnosti na výchovu; menia iba ráz výchovy, vymaňujú výchovu spod vplyvu panujúcej triedy.
Buržoázne povedačky o rodine a výchove, o nežnom vzťahu medzi rodičmi a deťmi sú tým odpornejšie, čím väčšmi sa rozvojom veľkopriemyslu trhajú všetky rodinné zväzky proletárov a čím väčšmi sa deti menia na obyčajné obchodné články a pracovné nástroje.
Ale vy, komunisti, chcete zaviesť taký poriadok, že ženy budú spoločné, zborove kričí na nás celá buržoázia.
Buržoa vidí vo svojej žene iba výrobný nástroj. Počuje, že výrobné nástroje sa majú používať spoločne, a nevie si, pravdaže, predstaviť nič iné len to, že rovnaký údel postihne aj ženy.
Netuší, že ide práve o zrušenie postavenia ženy iba ako výrobného nástroja.
Ostatne nie je nič smiešnejšie ako mravnosťou prekypujúce zdesenie našich buržuov nad domnelým oficiálnym spoločenstvom žien u komunistov. Komunisti nemusia zavádzať spoločenstvo žien ono jestvovalo takmer vždy.
Naši buržuovia, ktorým nestačí, že majú k dispozícii ženy a dcéry svojich proletárov o oficiálnej prostitúcii ani nehovoriac, s najväčším potešením si navzájom zvádzajú manželky.
Buržoázne manželstvo je v skutočnosti spoločenstvom manželiek. Komunistom by sa dalo nanajvýš vyčítať, že chcú namiesto pokrytecky zastretého spoločenstva žien zaviesť spoločenstvo oficiálne a otvorené. Ostatne rozumie sa samo sebou, že zrušením terajších výrobných vzťahov zmizne aj’ spoločenstvo z nich vyplývajúce, t. j. oficiálna a neoficiálna prostitúcia.
Komunistom sa ďalej vyčíta, že vraj chcú odstrániť vlasť a národnosť atď.


Desivé čítanie.


Prečo je teda zničenie inštitútu rodiny kľúčové?

Odpoveď je opäť v Manifeste Karola Marxa. Podľa neho je rodina bunkou buržiázie a tá zákonite zanikne so zánikom kapitalizmu. Jednoduché, nie? Rodina, prirodzená rodina, je prekážkou v kultúrno-spoločenskej premene civilizácie. Preto ten útok na rodinu a cirkev.

Zneužití homosexuáli.

V tomto kultúrnom zápase komunita homosexuálov presahujúca kultúry, štáty a ideológie je zneužitá. Za prísľub vidiny nadpráv sa títo vrhli na asanáciu prirodzených spoločenských vzťahov. Robia tú istú službu dnešným marxistom, akú robili kedysi Maďari Hitlerovi, akú robili rozdrobené indiánske kmene konquistátorom kolaboráciou s nimi.Je to motivácia falošnými nesplniteľnými sľubmi. LGBT komunita sa v tomto zápase stáva tým, čo sa nazýva s istou nadsázkou – užitočnými idiotmi. Dúhoví janičiari robia špinavú prácu a bojom proti vlastným rodinám a priateľom páchajú kultúrnu samovraždu.
Ich posmešné “ako homosexuáli ohrozujú moju či tvoju rodinu” je nepochopením ich vlastnej úlohy v tomto marxistickom puči. Tu totiž nejde o konkrétnu rodinu. Tu ide o inštitút rodiny a manželstva. O samotné antropologické pojmy. O ich definície a jej chápanie.
V konečnom dôsledku, vo vrcholnom štádiu marxistickej spoločnosti, bude spoločnosť zbavená rodinných vzťahov. Deti budú odoberané do výchovy štátu, do štátnych zariadení, a žena bude emancipovaná na stroj produkujúci tovar.
Ano, ide o úplné zničenie inštitútu rodiny.

Prečo prekáža kresťanské ponímanie rodiny?

Kresťanské rodiny sú poprepájané pokrvnými väzbami a súčasne aj cez sviatosť krstu krstnými rodičmi. Krstní rodičia v prípade úmrtia rodičov preberali vyživovaciu starostlivosť. To bolo pragmatické riešenie najmä v dobách epidémií, ktoré vyhubili celé rody. Rodina sa tak stávala súdržnou podobne ako povestné prúty kráľa Svätopluka. Mikeš a marxisti rozoberajú zväzok prútov a ponechávajú ich osamotené svojmu osudu.
Najlepší spôsob, ako si podmaniť teritorium iného národa, je mu zničiť morálku. Národ bez morálky vám potom padne do náručia ako hnilé ovocie. Jednotlivci zbavení rodinných väzieb sa tak stávajú ľahko podrobiteľní pre akúkoľvek diktatúru. O to ide mikešom. 

Rozboríme sveta starý základ!

Presadiť v krajine marxistické náboženstvo zbavené prirodzenosti vzťahov a slobody rozhodovania. Mikeš aktívne vytvára klímu na nastolenie deštruktívnej diktatúry komunizmu a dopúšťa  sa vlastizrady. Sociálny experiment zničenia rodiny dnešných kapitánov sexuálneho socializmu nie je prvým a jediným. Desivú skúsenosť násilnej marxizácie spoločnosti, uzákonenia promiskuity do podoby, po akej volá Mikeš, sa udiala na začiatku minulého storočia v Saratovskej a Tambovskej oblasti - rodiny boli Dekrétom zrušené a ženy sa stali slobodné, resp. majetkom štátu. Ten ich potom prideľoval na základe rozhodnutia  Úradu voľnej lásky na niekoľko týždňové obdobie iným mužom... Prečítajte si hrôzostrašné dôsledky zrušenia inštitútu manželstva, kedy proti vzbúreným a bezbranným neozbrojeným občanom Červená armáda po prvý krát v histórii použila chemické zbrane. Len preto, že obyčajní ľudia chceli žiť so svojimi manželkami a deťmi - Sovietsky "Dekrét o emancipácii žien" z roku 1918.


Vždy, keď sa pozriete naprieč dejinami, tak vždy, keď sa znásobovali útoky voči kresťanom a predovšetkým voči RKC, tak vtedy vždy zakrátko nastúpila totalita a nesloboda. Pýtaj sa sám seba, prečo nenávidíš. A či stále ešte nenávidíš, alebo už myslíš? Pod dúhovou vlajkou k nám neprichádza spravodlivejšia spoločnosť, ale plazí sa k nám diktatúra vychádzajúca z marxizmu. Zdá sa, že v roku 1989 sme sa dostali z kaluže pod odkvap. 


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Za článok môžete zahlasovať na stránkach Vybrali.sme.sk tu http://vybrali.sme.sk/c/LGBT-friendly-Zoltan-Mikes-Polygamia-nestaci-Ano-ide-nam-o-znicenie-manzelstva/

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára