streda 4. februára 2015

Druhá otázka referenda – k právu homosexuálov na adopcie detí.

Druhá otázka referenda – k právu homosexuálov na adopcie detí.

30.januára 2015

Zrejme najväčší rozruch sa deje okolo druhej otázky referenda. Pripomeňme si jej znenie:

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

Odporcovia referenda obviňujú AzR, že nedoceňujú schopnosť zabezpečiť kvalitnú výchovu detí. No to ale nie je pravda. Nikto nespochybňuje, že medzi homosexuálmi sú ľudia schopní materiálne zabezpečiť deti tak, aby netrpeli hladom alebo nedostatkom podnetného prostredia. Túto schopnosť neodopierame ani učiteľkám dohody o dočasnej pestúnskej alebo adoptívnej straostlivosti na dobu pobytu na internáte. Nakoniec takto by sa naši liberáli museli vysporiadať aj s adopciami vlkmi, lebo aj Mauglí vychovávaný vlčou rodinkou mal šťastné detstvo. Všimnite si, že aj Mauglího vlčí rodičia nepatrili medzi “homosexuálov”. Je teda správne považovať vlčiu svorku za alternatívnu rodinu? Nemyslím si, že by to napadlo čo i len jediného zdravo uvažujúceho človeka. V queer komunite  by som si tým počtom dvakrát istý veru nebol.

Rodina vytvára prostredie, v ktorom sa dieťa učí láske a pravde. Nespochybňujem, že láskou môžu zahrnúť dieťa aj homosexuáli. Láskou môže dieťa zahrnúť aj malá čivava alebo v zmieňovanom prípade chlapca Mauglího aj vlčia svorka. Napriek tomu sa nenájdu progresívni šialenci usilujúci o redefiníciu rodiny zahŕňajúcu aj zvieracích členov. Zatiaľ….


Dieťa ako zobchodovateľná komodita.

Teraz sa zamyslime, ako sa môžu homosexuáli dostať k  dieťaťu. Vieme, že o adopcie problémových detí záujem nemajú. A povedzme si aj to dôležitejšie – deti z decákov by nechceli byť adoptované homosexuálmi. Kde teda vziať dieťa?

Jednou z možností je kúpa dieťaťa cez agentúru. Veru, aj to sa už deje. Ak si myslíte, že tento druh obchodného hyenizmu našu krajinu obíde, ste naivní. Na to, aby mohli slovenskí homosexuáli rozbehnúť tento barbarský obchod, treba práve schváliť zákony umožňujúce adopcie detí.

Európski homosexuáli si už roky chodia pre deti do Indie. Táto krajina dosahuje miliardové obraty na tomto novodobom otroctve. V Indii existujú siete kliník, a neustále pribúdajú ďaľšie a ďaľšie, ktoré zneužívajú biedu domorodých žien a najímajú ich na komerčné pôrody. Žena dostane za donosenie dieťaťa niekoľko sto dolárov – 7500$. Vraj je to výhodné pre obe strany. Matka takto dostane peniaze, za ktoré zaplatí svojim vlastným deťom školné. Bývanie a podobné materiálne statky. Úlohou matky prenajatej ako komerčná maternica je byť zdravá a tehotná. Porodené dieťa, ak je zdravé, si pár adoptuje.  Na prvý pohľad sa zdá všetko v poriadku. Spokojnosť by mala byť na oboch stranách.

Je to ale len prvý pohľad.

Dieťa vyvíjajúce sa v lone matky je na túto naviazané vôňami. Ano, vôňe je prvý jazyk, ktorým matka komunikuje s dieťaťom. Odlúčenie od matky je prvou stresovou záťažou pre dieťa. Tento prvotný stres sa zapisuje do vedomia dieťaťa a v neskoršom období môže viesť k patologickému správaniu.
Druhým problémom je výživa. Homosexuáli tvrdia, že deti nepotrebujú materské mlieko a je možné toto vyživovať náhražkami výživy. Na portáloch tematicky venovaných bábätkám a mamičkám sa dočítame, že…dojčené dieťa nepotrebuje inú potravu alebo nápoj ako je materské mlieko pred dosiahnutím 6 mesiacov veku. Materské mlieko obsahuje všetko, čo dieťa potrebuje a to v správnom pomere. Zloženie materského mlieka sa mení tak, že vždy vyhovuje meniacim sa potrebám dieťaťa.
Homosexuáli však tvrdia, že dieťaťko nepotrebuje materské mlieko a dá sa nahradiť. Sú náhražky zdravé? Výhradné dojčenie je vždy lepšie ako dokrmovanie umelou výživou. Práve naopak, špecialisti priamo vystríhajú: Nepodávajte žiadne náhrady materského mlieka, pokiaľ to nie je lekársky indikované!
Odborníci ďalej prízvukujú: Dojčenie má ochranný vplyv nielen pred niektorými alergickými ochoreniami, napríklad ekzémom a potravinovou alergiou, ale aj proti niektorým civilizačným či iným chorobám ako cukrovka, obezita či zápalové ochorenia čreva. Materské mlieko má počas obdobia zavádzania nemliečnych prídavkov jedinečnú úlohu v navodení tolerancie a v prevencii potravinovej alergie.
Nie je cieľom tohoto článku robiť prednášku o rizikách náhradnej výživy. Ale poukazujem na hyenizmus, keď si niekto “kúpi” dieťa ako pudlíka a v dobrej viere a pre ukojenie liberálneho štýlu života, pre ukojenie vlastnej ideolgickej paranoje namiesto obetujúcej sa lásky dieťaťu ubližuje.

Poďme teda ďalej.
Homosexuáli tvrdia, že dokážu dieťa zahrnúťvšeobjímajúcou láskou. Čo je to za lásku, pre ktorú toto dieťa vytrhli od matky? Je to láska k dieťaťu alebo k sebe samému? Aká je to láska, ktorá ponecháva matku dieťaťa napospas osudu? Čo poviete dieťaťu,keď sa spýta, ako prišlo na svet.
Čo poviete dieťaťu, keď sa spýta, kde má matku? Vy ste lásku nahradili ľahostajnosťou k žene, ktorá to dieťa porodila. Nezáleží Vám na jej osude, či žije v biede, alebo zomiera. Osud ženy, skutočnej matky  sa tak stáva ľahostajným a Váš prístup, dear liberáli, odporne cynický. To nie je láska, ale odporný kalkul.
Biologickí rodičia nesú prirodzenú zodpovednosť nielen voči svojim deťom, ale aj svojim rodičom. Kúpou dieťaťa neanihiluje skutočná matka. Morálna zodpovednosť voči biologckej matke pretrvávava a navyše, dear homosexuáli, túto morálnu zodpovednosť za osud matky, ktorá Vám v Indii porodila dieťa-hračku, prechádza aj na Vás.
Čo poviete dieťaťu, ak sa bude pýtať, ako sa má správať k svojej skutočnej matke, ak ju stretne na ulici? Poviete mu, aby si ju nevšímalo? Budete teda svoje dieťa viesť v rámci výchovy k láske k nenávisti a ľahostajnosti? Čo poviete k tomu adoptovanému dieťaťu, keď raz, budujúc si svoj hodnotový svet, prehlási na základe rýdzo racionálneho uvažovania, že nie vy ste rodičia, ale ste tí, čo zneužili biedu skutočnej matky, zneužili ste ju, znásilnili s jej súhlasom, len preto, aby ste mohli mať doma dieťa rovnako, ako má niekto iný plyšového pajáca alebo iný morské prasiatko. Ako sa zachováte vo vzťahu k “svojmu” dieťaťu, ak vám raz vmietne do očí, že ste zneužili jeho matku?  Že ste len kamaráti, nie skutoční rodičia? Ako a zachováte, ak bude úplne prirodzene naliehať na tom, aby ste sa podelili o svoj majetok so skutočnou matkou a jeho skutočnými indickými bratmi?
Aké parametre potom bude mať Vaša všeobjímajúca láska?
Láska homosexuálov k dieťaťu je pokrytecká, je podmienečná a falošná. Pretože od začiatku je takáto výchova založená na klamstve o skutočných rodičoch dieťaťa, na fabuláciách. Je láskou k sebe samému.
Ranou pre neoarxistické experimenty je aj rozhodnutie Nemeckého ústavného súdu, ktorý rozhodol, že právo dieťaťa je nad právom darcu spermií na anonymitu. Dieťa má právo poznať svojich skutočných rodičov. A to aj v tom prípade, aby išlo len o darcu spermií.
Lebo skutočná láska by Vám prikázala nepodmienečne pomôcť tej žene v Indii. Bez nároku na akékoľvek benefity.

 


Je vydieranie morálne, ak vydieranému prinesie benefity?

Predstavte si, že ste v pozícii matky, ktorá sa dostala do neľahkej životnej situácie – prišla o prácu, niet peňazí, sociálka mizivá, nároky detí prevyšujú almužnu. Márne hľadá aspoň nejakú brigádu. A tu sa na ňu usmeje šťastie: bohatý podnikateľ aj keď nepotrebuje zamestnanca, je ochotný vytvoriť navyše jedno pracovné miesto. Ponúkne jej minimálnu mzdu. Zúfalá žena sa poteší…ale – má to háčik. Zamestnávateľ má podmienku. Pravidelný sex. Nenúti ju – môže odísť. Je jeho správanie nemorálne? A prečo?

Ak vydiera podnikateľ, je to nemorálne. Ak vydierajú homosexuáli, je to v súlade s ľudskými právami?

Nenapíšem nič nové, ako poukážem na zúfalú životnú situáciu mnohých žien v Indii. Tragické príbehy týchto nešťastných dám dohnali mnohé k rozhodnutiu rodiť deti pre peniaze. Obchod s rodením pre peniaze pre homosexuálov dosiahol miliardové obraty. Aký je teda rozdiel v morálke podnikateľa, ktorý ponúkne pomoc matke v zúfalej situácii za sex a medzi homosexuálom, ktorý urobí to isté len s tým rozdielom, že chce produkt takého zneužitia?

Tzv. vyspelá spoločnosť EU legitimizovala zneužívanie žien v núdzi pre egoizmus jej bohatých jednotlivcov. Sekulárni humanisti nadšene tlieskajú možnosti prenajímania materníc za peniaze, no ani písmenko nevenujú nešťastiu, ktoré doviedli indické dámy rodiť deviantom deti.

Morálka liberálov sa prepadá stále do hlbšieho suterénu. Liberáli nemajú morálku, žijú len v zotrvačnosti spoločenských schém, ktoré dobrovoľne rozkladajú a stierajú tak rozdiel medzi dobrom a zlom.

Kdesi tu tkvie to pokrytectvo morálky vyspelej spoločnosti. Pokiaľ amorálnosť prináša benefit ideologicky spriaznenej konkrétnej osobe, tak takú amorálnosť bude tolerovať.

LásKto je teda skutočnou mamou? Pred kráľa Šalamúna priviedli ženy, ktoré sa sporili o dieťa. Obe tvrdili, že je jej.Obe si nárokovali na to nemluvňa. Kráľ nevedel, ktorá žena hovorí pravdu a ktorá klame a tak, aby spravodlivosti bolo učinené zadosť, prikázal strážam dieťa rozseknúť napoly a nech si každá matka vezme svoju polovičku. Kým jedna žena súhlasila s kráľom ako spravodlivým rozhodnutím, druhá sa vrhla pred kráľa a prosila, aby to dieťaťa nezabíjali, že sa ho vzdá. Ktorá bola tá pravá matka?
Podobný prípad sa stal aj v našej atomovej dobe. Austrálski rodičia sa rozhodli, že ich dieťa vynosí a porodí náhradná matka za cenu podpriemerného auta. Avšak keď lekári zistili, že žena čaká dvojičky a jedno z detí má Downov syndróm, biologickí rodičia sa rozhodli, že nechcú postihnuté dieťa, ale len to zdravé. Ano, adptívni rodičia rozhodli o rozseknutí dieťaťa a skutočná matka si privinula aj to odsúdené na smrť.

Zhrňme si to:
Medzi sexuálnym vydieraním Slovenky a prenajatím maternice homosexuálom v Indii morálne nie je rozdiel.

Je to zločin proti ľudskosti. Je to prejav ľudského hyenizmu a pošliapaním princípov bratstva. Je desivo-žalostné, že európski ateisti hlásiaci sa k odkazu Francúzskej revolúcie tento princíp bratstva hrubo pošliapavajú. Tým, že vnucujú spoločnosti ideológiu homosexulizmu ospravedlňujúcu zneužívanie chudobných indických žien namiesto toho, aby svoj prebytok peňazí poskytli na charitu pre najbiednejších. Napríklad pomohli v núdzi aj tým indickým dámam.

Aká to hanba ľuďom tzv.zdravého rozumu !!!


 

V texte boli použité úryvky z konceptu pôvodne napísaného pre portál TvojOponent.
Článok môžete podporiť zahlasovaním: Vybrali.sme

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára