streda 4. februára 2015

Keď sa táraj nazve intelektuálom alebo myšlienkový úlet “právnika” Mičudu.

Dnes som zachytil na blogovisku portálu sme text s názvom “Mediálna kultúra na Slovensku v medziach verejnoprávnosti. Mika vs. Zvolenský?“. Autorom je mladý pán Daniel Mičuda, ktorý sa sám charakterizuje ako mladý intelektuál, skôr liberálneho zmýšľania, voľnomyšlienkár, absolvent práva, štipendista programu Atlas Economic Research Foundation – Intellectual Entrepreneurs atď.

Vážený samozvaný pán inteletuál Mičuda!

Keďže ste vo svojom blogu použili odkaz na môj článok v zavádzajúcom spojení, čím ste sa dopustili otvorenej lži, rozhodol som sa Vám venovať rovnako verejnú reakciu.

Ústrednou témou Vášho blogu je odmietavý postoj k referendu – na čo máte plné právo vyplývajúce z Deklarácie ľudských práv a slobôd. No Vaša argumentácia prerazila aj ten najhlbší suterén. Namiešali ste do svojho jedovatého kokteilu inkvizíciu, konšpirácie, parazitov, Štúra, farizejov, dokonca bocianov(!) … Fúúú. Pán abolvent práva!

Píšete, že ste voľnomyšlienkár. Najprv trošku teorie. Voľnomyšlienkár je človek hlásiaci sa k tzv. voľnomyšlienkárstvu. A to je, ako prezrádza Wikipédia, …model zmýšľania ľudskej bytosti, ktorá sa spontánne cíti byť neobmedzená konvenciami a dogmami, cíti že duch slobody, vedecký skepticizmus, logika a zdravý rozum sú najdôležitejšími kapitálmi jej osobnosti... Toľko citát.

Kde ste, prosím Vás, zdravý rozum a logiku potratili?

Pýtate sa: “O čo ide katolíckej cirkvi na Slovensku? A zaujímavé, že si aj ihneď odpovedáte, ako keby ste Cirkvou boli: O vplyv. O vplyv nad ovčanmi Slovenska a nad vecami svetskými!”Máte dôkaz? Ak ano, kde sa podel? Vy premietate vlastné paranoidné predstavy na správanie Cirkvi a tieto predkladáte ako jej postoje, ktoré následne s pompou vyvraciate. Kde ste zdravý rozum a logiku potratili?Slovensko má v Ústave priamo zakotvené, že je sekulárnym (nie sekularizovaným!) štátom. To znamená, že štát nemôže vo svojich rozhodnutiach požadovať, aby občan bol veriacim. No súčasne cirkev má právo sa vyjadrovať k veciam verejným tak, ako každý občan. Vašu tézu o tom, že Cirkvi ide o vplyv a moc, som Vám teda vyvrátil.

Píšete: “Nezodpovedanou otázkou ešte ostáva, kto financuje AZR v tejto masívnej kampani, napriek vyjadreniam, že verejnú zbierku nevyhlásili, len akúsi podporu od veriacich ovečiek z cirkevnej rodiny.”

Aliancia za rodinu je občianska iniciatíva organizácií a jednotlivcov, ktorá vznikla v decembri 2013 na podporu hodnôt manželstva a rodiny. Neviaže sa na žiadnu ideológiu, vierovyznanie či politickú stranu a je otvorená pre všetky organizácie, jednotlivcov, skupiny, inštitúcie, spoločenstvá či iné zoskupenia občanov, ktoré sa stotožňujú s vyhlásením Aliancie.
AzR na svojom portále má zverejnené číslo účtu, na ktoré prijíma finančné dary a tie v zákonnej dobe sú vykázané v zmysle platnej legislatívy. Vaše tvrdenie o akýchsi veriacich ovečkách je primitívnou dehonestáciou občanov tejto krajiny, ktorí sa cez AzR zapojili do vecí verejných. AzR podporujú veriaci a náboženské združenia rovnako ako aj ľudia bez vyznania a sekulárne subjekty. Máte rovnaké právo sa zaradiť do toho dlhého zoznamu podporovateľov. Nikto nebude zisťovať, či ste veriaci alebo nie. Prečo teda klamete?

Píšete: Áno, skutočná rodina (otec a mama) je dôležitá pre každé dieťa, nie však v medziach, aké nám vnucuje cirkev!

Nerozumiem, čo ste touto vetou mysleli. Aké “medze” máte na mysli a aké iné “medze” máte vo svojich ideáloch. Vaša veta je len filozofický gýč.

Píšete: Zaregistroval som len štvavú a nenávistnú kampaň, vedenú Alianciou za rodinu( AZR) – zaujímavé je, že so štvavou a nenávistnou kampaňou AzR som sa nestretol.  Alebo považujete toto za prejav nenávisti?Môžete, pán Mičuda, konkrétne citovať nenávistné vyjadrenia AzR? Ja som také nenašiel a to sledujem ich portál a aj ich fcb takmer denne. Ich argumentácia je pokojná a rozvážna. Ak porovnám Váš kŕčovitý blog, tak je to ako “nebe a dudy”.

Píšete:  Jeho eminencia Zvolenský a generálny riaditeľ RTVS Václav Mika. A o pár dní nato, sa rozhodla RTVS omše so spomínaným pastierskym listom odvysielať. Záhada? Nie, len priateľské matiné len v ich podaní a len pre nich dvoch, či možné “vyhrážky” otca kardinála kontroverznému riaditeľovi RTVS Mikovi…

Som zdesený, že Vy ako absolvent práva a – výnimočne použijem Váš blogerský sleng – parazit tejto spoločnosti, ktorý vyštudoval za naše dane, bez akéhokoľvek dôkazu si dovolíte osočovať pána arcibiskupa – nie kardinála! -Zvolenského a pána Miku. Akým právom? Na základe akých dôkazov a vyjadrení znevažujete ich ľudskú dôstojnosť? Na základe čoho tu podsúvate názor o možnom klientelizme alebo korupcii? Kto Vám dal to právo? Kto?
Pýtate sa: “Do kedy bude na Slovensku cirkev a jej predstavení, teda cirkevní papaláši, v kostoloch diktovať ako voliť a čo robiť?” Cirkev má rovnaké právo vyjadrovať sa k veciam verejným ako ktokoľvek iný. Má právo odporúčať, rovnako, ako to robíte aj Vy, poslanci a iné osobnosti či radoví poslanci. Akým právom chcete vziať Cirkvi toto základné ľudské právo? Hm? Pýtate sa so znevažujúcim tónom: “Dokedy bude cirkev tvrdiť, že bociany nosia deti” a nasleduje link na článok http://oponent.blog.pravda.sk/2015/02/01/tretia-otazka-referenda-dokedy-budu-nosit-krestanov-bociany/ . Pokiaľ by ste čítali s porozumením, a nielen nadpis, dočítali by ste, že autor v tom texte vyvracal bludy takých oponentov ako ste Vy, tvrdiacich, že sexuálna výchova je zlo. Nie, RKC nie je proti sexuálnej výchove, ako opäť zavádzajúco podsúvate čitateľom blogoviska Sme, ale je za sexuálnu výchovu integrovanú do výchovy k zodpovednému rodičovstvu. Ten text, na ktorý odkazujete, poznám veľmi dobre – som totiž jeho autorom. Teda sexuálna výchova nie je zlo, ale zlá sexuálna výchova zlom naozaj je.

Dovolím si ešte jeden citát z Vášho suterénneho blogu: “Dokedy bude najbohatšia inštitúcia sveta parazitovať na našom rozpočte a mĺkvo prizerať utrpeniu a chudobe nielen na Slovensku ale aj vo svete?”

RKC sa venuje charitatívnym programom na celom svete a aj u nás. Kedysi som sa pokúšal zmapovať aktivity RKC v pomoci núdznym, ale vzdal som to pre obrovský rozsah aktivít. Skúste si pozrieť tu http://www.charita.sk/stranky/projekty. Alebo tu https://sites.google.com/site/tvojoponent/cirkev-a-charita.

Som šokovaný, pán Mičuda. Tak zavádzajúci text som nečítal a ani nepočul v tých najposlednejších pajzľoch. Hanbite sa!

Napísané s využitím úryvkoch z portálu TvojOponent-Obrana kresťanstva.
Obrázok – facebook Aliancie za rodinu.
Pôvodne umiestnené na blogovisku Pravdy.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára