streda 4. februára 2015

Prvá otázka referenda – smrtiaci argument.


1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?


Námietka odporcov referenda: Cieľom referenda je znemožniť homosexuálom uzavrieť manželstvo.

Alfa omega
Homosexuáli už dnes môžu uzatvárať manželstvá jedna radosť. Gej k tomu potrebuje občiansky preukaz, teda svojprávnosť a takú maličkosť – nejakú tú biologickú ženu. Lesba potrebuje tiež k tomu občiansky, samozrejme rovnako musí byť svojprávna a na rozdiel od geja potrebuje žiaľ nepreoperovaného chlapa (operovaný apendix sa toleruje). Takto vybavené páry môžu bez problémov uzavrieť mmanželstvo aj dnes.
Zhrňme si to: manželstvo je potenciálne plodivý právny vzťah biologickej ženy a biologického muža.
Všimli ste si, že tá definícia neobsahuje žiadne obmedzenie sexuálnej preferencie? VŠIMLI?


Prečo nesúhlasím s manželstvami aj pre homosexuálov?

Význam slova manželstvo je vyhradené pre dobrovoľnú zväčša plodivú formu súžitia biologického muža a bologickej ženy.
Homosexuálnym aktivistom pri redefinícii ide o zmenu významu tohoto slova. Zrejme viac, ako o práva homosexuálne postihnutých ľudí.

Táto ich snaha je na verejnosti ospravedlňovaná ľúbivým zdôvodnením o odstránení dsksriminácie. Znie to veľmi dobre a dobre sa to počúva. Veď kto by z nás chcel, aby bol niekto diskriminovaný? Iste nikto.

Homosexuáli teda vnucujú názor, že sú diskriminovaní, lebo oni nemôžu uzavrieť manželstvo ako potencionálne plodivý vzťah tvorený biologickou ženou a biologickým mužom. Je to pravda?

Nie, rozhodne nie je to pravda.

Pre vstup do manželstva sa neskúma, či jeden alebo obaja preferujú nasmerovanie sexuálneho pudu na osobu rovnakopohlavnú alebo rôznopohlavnú. To kľúčové je dobrovoľné rozhodnutie pre takú formu spolužitia, ako je definovaná vyššie. Aj biologický muž – homosexuál – môže predsa vstúpiť do manželstva s biologickou plodnou ženou a mať s ňou deti. Príkladov je viac než dosť. No taký najkrikľavejší: už nebohý pán Dočolomanský.
Z toho vyplýva kľúčový moment – manželstvá nie sú určené apriori iba pre heterosexuálov, ale pre všetkých! Aj pre homosexuálov! Chyroval snáď niekto o heterosexuálnych manželstvách?

Prečo? Lebo doteraz manželstvo bolo plodivým vzťahom, kde sa neskúmala sexuálna preferencia a mohli ho uzatvoriť ako homosexuáli tak aj heterosexuáli. Skúmala sa jedine dobrovoľnosť.

Podpora štátu plodivému vzťahu má úplne racionálny základ. Uspokojovanie prirodzeného sexuálneho pudu, ako je známe aj sekhumanistom, vedie k plodeniu detí, ktorých počet či čas narodenia môže bytostne ohroziť ľudí v plodivom vzťahu. Preto tá podpora spoločnosti manželstvu muža a ženy.

Ľudia žijúci v neplodivých vzťahoch nežijú s rizikom nechceného tehotenstva. A deti ak chcú mať, musia cielene podstúpiť kroky, ktoré vedú k žiadanému výsledku.
Adopciou detí do homorodín je deťom upreté ich ľudské prirodzené právo vyrastať v úplnej rodine, mať svojho biologického otca a biologickú matku a osobne ich poznať. Upieranie tohoto práva deťom v prospech uspokojenia túžby po dieťati je egoizmom – na deti neexistuje právny nárok!
Alterantívy, ktoré by homosexuáli mohli využiť, sú :

-komerčné využitie náhradnej matky, ktorá dieťa porodí za peniaze – to znamená poníženie —hodnoty človeka na zobchodovateľnú komoditu
-umelé oplodnenie
-adopcia
-dieťa ako dôsledok mimomanželského vzťahu

Všetky tieto alternatívy sledujú egoistický záujem homosexuálov pred prirodzenými právami detí a povinnosťami biologických rodičov. Odporcovia refrenda tvrdia, že o ľudských právach sa nehlasuje. Tá veta je filozofický gýč, pretože zadefinovanie práv robí každá spoločnosť konsenzom – hlasovaním. Deklarácia ľudských práv a slobôd ako základný dokument musela byť prijatá rovnako – hlasovaním. Myšlienka, že prirodzené ľudské práva sú dané samou existenciou človeka, je myšlienka kresťanská. A na jej základe vznikala práve spomínaná Deklarácia. No vymožiteľnosť ľudských práv je nemysliteľná bez všeobecne platnej spoločenskej dohody. Zadefinovanie práv teda odzrkadľuje nastavenie spoločnosti, národa, kmeňa či komunity. Prirodzeným právom dieťaťa je vyrastať v rodine svojich biologických rodičov. Popretím tohoto základného prirodzeného ľudského práva dieťaťa je emočný stres dieťaťa pre dosiahnutie uspokojenia egoizmu vybraných ľudí. O tom ale nabudúce.

Ešte raz si to zhrňme:

Manželstvo je potenciálne plodivý právny, teda zmluvný, vzťah biologickej ženy a biologického muža.
Všimli ste si, že tá definícia neobsahuje žiadne obmedzenie sexuálnej preferencie? VŠIMLI?


 
V texte boli použité úryvky mojich konceptov pôvodne určené pre portál TvojOponent-Obrana kresťanstva.
Pôvodne umiestnené na blogovisku Pravdy tu.

4 komentáre:

  1. Neviem, či si ozaj taký strašný kokot alebo sa len na takého hráš.

    Pred zrušením zákazu rasovo zmiešaných manželstiev tiež mohli černosi uzatvárať manželstvá...

    OdpovedaťOdstrániť
  2. Že si rovnaký chuj, lebo používaš rovnaké "argumenty", ako tí, ktorí zakaz(ovali|ujú) rasovo-zmiešané manželstvá.

    OdpovedaťOdstrániť